BLOGUL LUI

Stefan -

MINDFUL ADDICT

MESAJE DE RECUPERARE

Parerile exprimate pe acest blog sunt personale si nu implica in niciun fel Comunitatea AA.

.

.

.

MESAJ:


INTRAND INTR-O NOUA DIMENSIUNE

<< În ultimele stadii ale alcoolismului, voinţa de a rezista ne-a părăsit. Cu toate acestea, când recu­noaştem că am fost învinşi cu desăvârşire şi suntem gata să încercăm principiile AA, obsesia ne pără­seşte şi pătrundem într-o nouă dimensiune – liber­tatea sub tutela lui Dumnezeu, aşa cum Îl înţelegem noi.

(ÎN VIZIUNEA LUI BILL)


Am norocul să mă număr printre aceia care în viaţă au avut parte de această transformare nemaipomenită. Când am intrat pe uşa AA-ului, singur şi disperat, eram dispus să cred tot ce auzeam. Unul dintre lucrurile pe care le-am auzit a fost: „Aceasta ar putea fi ultima ta mahmureală, sau poţi s-o iei de la capăt iar şi iar”. Omul care a spus aceasta o ducea, în mod evident, mult mai bine decât mine. Mi-a plăcut ideea de a mă da bătut şi de atunci am început să trăiesc liber! Inima mea a auzit ceea ce mintea n-ar fi putut auzi niciodată: „Nu-i chiar aşa grav să fii neputincios în faţa alcoolului”. Sunt liber şi sunt recunoscător! >>


Twelve steps to freedom. Start with one.

Cum am fost

Nu puteam sa dorm noaptea.

Adormeam greu.
Ma trezeam in timpul noptii si, neputand sa mai dorm, ma dadeam jos din pat sa beau ceva. Pentru somn! Incercam apoi sa adorm si iar ma trezeam. Iar beam. De data asta pentru ca nu puteam sa dorm, ziceam eu.
Dimineata eram spart ...

Citeste mai departe:

DESPRE MINE


SCAUNE SI STICLE

SCAUNE ŞI STICLE

DEDICAŢIE

Această  carte este dedicată cu smerenie membrilor Alcoolicilor Anonimi. Scopul ei este de a stimula interesul în aplicarea zilnică a programului AA, prin care ne oprim alcoolismul. Fie ca acest program să ajute fiecare membru şi să ofere un serviciu special noului venit, faţă de care suntem mereu obligaţi să transmitem mesajul celor Doisprezece Paşi.

NOTA AUTORULUI

Cu câţiva ani în urmă, autorul lucrării Cărticica Roşie, a elaborat o nouă prezentare a primilor patru Paşi ai programului AA. Aici, s-au folosit imaginile unui scaun cu trei picioare împreună cu opt sticle de whisky, pentru a ilustra aspectele intangibile ai acestor Paşi fundamentali.
Cele trei picioare ale scaunului simbolizau Paşii 1-2-3, iar sticlele descriau grafic defectele de caracter, descoperite în Pasul Patru. Mai târziu aceasta avea să devină cunoscută sub numele de “Discuţia scaunului şi a sticlelor”.
Această discuţie s-a dovedit atât de utilă alcoolicilor aflaţi în toate stadiile recuperării, încât numeroase grupuri au solicitat prezentarea ei la întruniri speciale. Solicitările au fost onorate în mod frecvent, totuşi, majoritatea lor au rămas fără răspuns, lipsa timpului şi a banilor făcând imposibilă realizarea acestor prezentări.
Membrii care au participat la astfel de întâlniri au declarat că s-au bucurat de beneficii tot mai mari în urma vizualizării principiilor din Paşii 1-2-3-4, introducând ca rezultat îmbunătăţiri în utilizarea lor zilnică.
S-au cerut încontinuu duplicate ale setului de sticle şi a copiilor retipărite după discuţii. Dar fiindcă discuţiile se bazau pe improvizaţii, iar sticlele erau prea costisitoare, nu s-a putut răspunde tuturor solicitărilor.
Acum însă, avem posibilitatea de a reda  momentele mai importante ale discuţiilor, şi să prezentăm metoda “Scaune şi sticle” în această carte, care îi poartă numele. Poate că grupurile de studiu o vor găsi de folos.
Pentru a ne satisface nevoia de perioade liniştite, petrecute în cugetare şi rugăciune, cartea de faţă ne oferă treizeci şi unu de reamintiri zilnice. Ele se ocupă de probleme AA des întâlnite de alcoolicii care încearcă să facă din programul AA modul lor de viaţă.

SUGESTII PENTRU STUDIU

Îndemnăm cu tărie pe fiecare nou venit să-şi procure şi să studieze cărţile Alcoolicii Anonimi şi Cei Doisprezece Paşi şi Cele Douăsprezece Tradiţii. În acestea găsim răspunsurile la multiplele noastre probleme alcoolice.
Membrii care doresc să-şi completeze studiile cu privire la modul de funcţionare a celor doisprezece Paşi, începuţi în această carte, vor găsi discutarea lor în Cărticica Roşie.
În aceasta din urmă, principiul funcţionării fiecărui Pas este explicat mai în detaliu decât în lucrarea noastră, cu puţine repetări ale problemelor  explicate aici.

MULŢUMIRI

Prezentarea subiectelor din “Scaune şi sticle” nu ar fi fost posibilă fără îndrumările utile şi criticile constructive venite din partea multor membrii AA, în timpul pregătirii acestei cărţi.
Aceşti oameni nu sunt nicidecum responsabili pentru eventualele greşeli de judecată sau de interpretare a chestiunilor discutate aici. Existenţa unor erori se datorează exclusiv judecăţii supuse greşelii a autorului.
Editurii Alcoolicilor Anonimi îi revin mulţumiri speciale şi aprecieri din partea noastră, pentru permisiunea de a folosi citate din cei 12 Paşi ai AA. Le adresăm de asemenea mulţumiri pline de recunoştinţă pentru aprobarea retipăririi celor “Doisprezece Paşi şi Douăsprezece Tradiţii” în textul acestei cărţi.
Ne exprimăm aprecierea deplină D-lui Bennett Cerf pentru povestea tăietorului de lemne din cartea sa Orice pentru un râs. Analogia de acolo ne-a ajutat să accentuăm incapacitatea alcoolicului de a profita de pe urma experienţelor din trecut.
                                                                                                            E. A. W.

MAGNETUL  A. A.

Legile naturii date de Creator sunt atât de comun folosite în zilele noastre, încât le acceptăm fără să ne punem întrebări. Dincolo de pretenţia noastră să funcţioneze, nu le acordăm prea multă atenţie sau apreciere.
În aceste împrejurări, stăteam într-o zi şi priveam o macara uriaşă care transfera deşeuri de oţel de la o grămadă imensă la un camion care se încărca.
Macaraua ridica oţelul cu ajutorul unui magnet electric de mari dimensiuni. Se făcea drum după drum de la grămadă la camion, prin acelaşi procedeu, fără nici o schimbare pe parcurs. De fiecare dată când se aplica curentul, bucăţile de oţel cele mai apropiate săreau la magnet, lipindu-se de el. Altele, de mai încolo erau şi ele atrase, dar nefiind destul de sigur ataşate, se ridicau, se legănau o clipă în aer, apoi cădeau înapoi pe grămadă. Magnetul îi prindea deseori la a doua întoarcere, dar nu întotdeauna. Uneori, asta se întâmpla abia după alte câteva “drumuri” ale macaralei.
Până la urmă, tot deşeul era încărcat în camion şi dus la topitorie, pentru a-l refolosi la noi forme de fontă. Observând o mică grămadă rămasă jos, mi-am satisfăcut curiozitatea aplecându-mă să investigez cauza “neglijării” lor. Bucăţile rămase acolo erau metale neferoase, acestea fiind imune la forţa magnetică. 
Meditând asupra promptitudinii omului de a accepta legile care guvernează forţele naturii, mă minunam la gândul ezitării umane de a utiliza mai deplin forţele puterii şi energiei spirituale.
Fiind într-o dispoziţie meditativă, gândurile mi s-au întors înspre A.A. şi modul în care o Putere Superioară părea să acţioneze prin ea, asemenea unui  mare magnet spiritual; cum unii membrii cu bune contacte spirituale erau redaţi sănătăţii fizice şi mentale, în timp ce alţii, izolaţi prin reţinerile lor, alunecau până la urmă înapoi în vechile obiceiuri de băut, şi totuşi cum, mai târziu, aveau şi ei să-şi stabilească contactul şi să fie de asemenea recuperaţi. 
Într-un moment de reală apreciere, I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru A.A. şi pentru miracolele săvârşite prin această comunitate. I-am cerut ajutorul pentru a “purta mesajul mai departe” la aceia care sunt pregătiţi pentru acesta, şi să fiu mai tolerant cu cei care îl refuză.
Cei Doisprezece Paşi si Cele Douăsprezece Tradiţii vor fi citaţi în acest spirit umil al serviciului adus semenilor, întrucât ele constituie principiile pe baza cărora trăiesc şi funcţionează grupurile noastre.
CEI DOISPREZECE PAŞI

PASUL UNU – “Am admis că eram neputincioşi în faţa alcoolului - că nu mai eram stăpâni pe viaţa noastră.”
PASUL DOI – “Am ajuns la credinţa că o Putere Superioară nouă înşine ne-ar putea reda sănătatea mintală.”
PASUL TREI – “Am hotărât să ne lăsăm voinţa şi viaţa în grija unui Dumnezeu, aşa cum şi-l închipuia fiecare dintre noi.”
PASUL PATRU – “Am făcut fără teamă un inventar moral amănunţit al propriei persoane.”
PASUL CINCI – “Am mărturisit lui Dumnezeu, nouă înşine şi unei alte fiinţe umane, natura exactă a greşelilor noastre.”
PASUL ŞASE – “Am consimţit, fără rezerve, ca Dumnezeu să ne scape de toate aceste defecte de caracter.”
PASUL ŞAPTE – “Cu umilinţă, I-am cerut să ne îndepărteze slăbiciunile.”
PASUL OPT – “Am întocmit o listă cu toate persoanele cărora le-am făcut necazuri, şi am consimţit să reparăm aceste rele.”
PASUL NOUĂ – “Ne-am reparat greşelile direct faţă de acele persoane, acolo unde a fost cu putinţă, dar nu şi atunci când le-am fi putut face vreun rău lor sau altora..”
PASUL ZECE – “Ne-am continuat inventarul personal, şi ne-am recunoscut greşelile, de îndată ce ne-am dat seama de ele.”
PASUL UNSPREZECE – “Am căutat prin rugăciune şi meditaţie să ne întărim contactul conştient cu Dumnezeu, aşa cum şi-l închipuia fiecare dintre noi, cerându-I doar să ne arate voia Lui în ce ne priveşte, şi să ne dea puterea s-o împlinim.”
PASUL DOISPREZECE – “După ce am trăit o trezire spirituală ca rezultat al acestor paşi, am încercat să transmitem acest mesaj altor alcoolici, şi să punem în aplicare aceste principii în toate domeniile vieţii noastre.”CELE DOUĂSPREZECE TRADIŢII

1.       Este necesar ca prosperitatea noastră comună să se afle pe primul loc; restabilirea personală depinde de unitatea Comunităţii A.A.
2.       Întru atingerea scopului nostru comun, de grup, nu există decât o autoritate fundamentală: un Dumnezeu al iubirii, aşa cum se poate  exprima El în conştiinţa noastră de grup.
3.       Singura cerinţă pentru a deveni membru A.A. este dorinţa de a înceta băutul.
4.       Este bine ca fiecare grup să fie autonom în toate privinţele, cu excepţia chestiunilor care afectează alte grupuri sau A.A.-ul în ansamblu.
5.       Nici un grup nu are alt scop primordial unic decât să transmită  mesajul său alcoolicului care mai suferă.
6.       Este foarte necesar ca nici un grup A.A. să nu sprijine, să nu finanţeze şi să nu intituleze ca A.A. nici un alt organism, înrudit sau nu cu Alcoolicii Anonimi, ca nu cumva problemele de bani, proprietate sau prestigiu să ne distragă de la obiectivul nostru primordial.
7.       Este bine ca fiecare grup A.A. să se auto-finanţeze după nevoi şi să refuze contribuţii din afară.
8.       Este important ca Alcoolicii Anonimi să rămână mereu neprofesionişti, dar centrele noastre de servicii pot angaja personal calificat.
9.       Este bine ca A.A.-ul, ca şi comunitate, să nu aibă o organizare strictă vreodată, dar putem constitui consilii sau comitete de servicii direct responsabile faţă de cei în slujba cărora se află.
10.   Comunitatea A.A. nu exprimă nici o opinie referitoare la vreun subiect exterior; este foarte important ca numele A.A.-ului să nu fie amestecat niciodată în controverse publice.
11.   Politica noastră de relaţii publice se bazează mai degrabă pe atragere decât pe reclamă; ne este întotdeauna necesară păstrarea anonimatului personal la nivel de presă, radio, film.
12.   Anonimatul este baza spirituală a tuturor tradiţiilor noastre şi ne reaminteşte neîncetat să plasăm principiile deasupra personalităţilor.

Locul de şezut a scaunului cu trei picioare

Un scaun fără picioare ar fi greu de vizualizat sau de înţeles pentru oricine, cu excepţia alcoolicilor, pentru care viziunile neobisnuite nu constituie o raritate. Fiind noi înşine alcoolici, vă prezentăm acum cu îndrăzneală locul de şedere a acestui scaun pe care sperăm să-l facem  obiectul lecţiei noastre, şi prin intermediul căruia vom încerca să ilustrăm continuitatea şi strânsa legătură dintre Paşii 1-2-3.
Adevărata origine a scaunului cu trei picioare s-a pierdut demult în negura antichităţii. Dar astăzi îl acceptăm cu recunoştinţă, aşa cum a ajuns la noi, cu un singur loc de şezut, trei picioare şi fără spătar. Vă puteţi imagina un bar modern fără el?
Locul de şezut înfăţişat aici este la fel de nefolositor, incomplet şi nesigur ca alcoolicul tremurând pe care îl ţine – individul despre care psihiatrii declară că “are ambele picioare bine infipte în aer”.
Ca şi locul de şezut, noi, alcoolicii, trebuie să avem picioare care să ne susţină. Vieţile noastre sunt confuze, dezechilibrate şi de necontrolat. Ar trebui să încetăm să ne mai amăgim. Nu mai avem toleranţă la alcool. “Picioarele” noastre fizice, mentale şi spirituale au dispărut.
Avem nevoie de picioare noi – de tipul celor din A.A., sugerate de Paşii 1-2-3.

PASUL UNU

Am admis că eram neputincioşi în faţa alcoolului – că nu mai eram stăpâni pe viaţa noastră.”

Care este lecţia Pasului Unu? Ce mesaj ne aduce? Ne asigură el recuperarea, odată ce îi recunoaştem învăţăturile? Ce se întâmplă dacă nu o facem? Este un pas umil şi onest? Ce înseamnă acest scaun cu un singur picior? La ce foloseşte el în A.A.? Nu foloseşte la nimic – cu excepţia ilustrării inutilităţii lui. Prin comparaţie, fiecare nou-venit în A.A. este la fel de dezechilibrat precum un scaun cu un singur picior, până nu i se adaugă şi celelalte. Paşii 1-2-3 sunt paşii de bază ai A.A. La fel ca în cazul picioarelor scaunului, aceştia funcţionează numai împreună. Avem nevoie de fiecare dintre ei. Unul nu este de ajuns, aşa cum nu era destul nici un pahar pe vremea băutului.
Acum că suntem în A.A. şi dorim să ne reabilităm vieţile, cum procedăm? Putem învăţa să ne controlăm băutul? Dacă alcoolismul este o boală, cum se poate vindeca? Unde ne vom găsi răspunsul la multiplele noastre probleme?
Răspunsurile sunt date în cartea Alcoolicii Anonimi. Alcoolismul este o boală incurabilă. În ceea ce priveşte controlul, nu mai putem bea normal niciodată. Îi putem însă opri evoluţia, prin trăirea celor 12 Paşi ai A.A., aşa cum ştim noi mai bine.
Aceasta cere studiu, răbdare şi practică, dar funcţionează! Profităm mai ales din învăţarea la început a întregului adevăr depre noi înşine, despre fiinţele alcoolice care suntem, şi nu personalităţi indispensabile, aşa cum credeam. Cel mai mare obstacol de învins este ego-ul nostru, înainte ca recuperarea din alcoolism să poată avea loc. Acest lucru este la fel de valabil pentru recuperarea noastră fizică, mentală şi spirituală. Pentru că, până nu suntem pe deplin de acord că folosirea necontrolată a alcoolului ne-a îmbolnăvit, nu vom găsi motive de tratare a acestei boli.   
Dat fiind faptul că alcoolismul nostru este auto-indus şi evoluează atât de lent, avem o aversiune faţă de privirea lui ca boală. Astfel, ne întârziem recuperarea prin gânduri egoiste de falsă securitate.
Este recomandabil să ne verificăm reacţiile faţă de practicarea diferiţilor Paşi. Când ne răzvrătim împotriva indicaţiilor unui Pas, ar trebui să dăm înapoi şi să studiem acel Pas cu atenţie. Sugestiile faţă de care avem obiecţii sunt adesea chiar cele pe care ar trebui să le urmărim.
Majoritatea oamenilor bolnavi au nevoie de îngrijire strictă. Rareori îi cer chirurgului să îndepărteze doar parţial tumoarea malignă. Acest lucru nu ar avea sens. Şi totuşi, mulţi alcoolici vin la A.A. în căutarea unei uşurări temporare din alcoolism, care poate deveni la fel de grav ca orice boală malignă. Primul nostru pas spre recuperare este o privire realistă a alcoolismului.
Înainte de a deveni membrii A.A., eram mereu nedemni de încredere, indiferent că eram beţi sau treji. Când eram treji, ne puteam îmbăta oricând, iar beţi eram în stare de orice. Dar orice făceam, nu părea să fie de bun simţ.
Consideram alcoolul ca o necesitate a vieţii. Folosind greşit acest drog depresiv ca stimulent, treptat am devenit bolnavi în urma folosirii lui. Încercam să savurăm din nou strălucirea şi căldura de odinioară, pe care alcoolul ne-o oferea pe vremuri. Fiind orbi la dependenţa noastră, ne scăpa faptul că mai devreme sau mai târziu substanţele depresive provoacă durere în loc de plăcere; că la capătul băutului nostru se afla nebunia sau  moartea alcoolică. Şi reţineţi: cea din urmă este în totalitate fizică şi  absolut ireversibilă.
Fără să vrem, ne-am format multe obiceiuri fizice nocive. Admiterea lor este primul lucru onest pe care A.A. ne cere să-l facem. Este singurul lucru pe care îl putem face. Pasul 1 ne sugerează să îl facem. Scopul acestuia este să ne convingă să admitem că am devenit alcoolici. Ceilalţi Paşi ne vor explica modul în care ne recuperăm de pe urma alcoolismului.
În mod paradoxal, admiterea slăbiciunii noastre devine sursa unei noi puteri. Faceţi-o acum, şi evitaţi să aveţi rezerve în viitor, care ar putea deveni obstacole în calea succesului.
Unii membrii, încă lipsiţi de onestitate faţă de ei înşişi, nu-şi vor admite alcoolismul. Astfel, cu mintea închisă şi beligerantă ei vor continua să vadă abstinenţa prin fereastra înnorată a reţinerilor alcoolice pline de ego-centrism.
Haideţi să nu mai opunem rezistenţă recuperării, şi să  facem o evaluare reală a Pasului 1, aşa cum se referă el la boala fizică a alcoolismului.
Aceasta este explicată limpede în cartea Alcoolicii Anonimi, la capitolul intitulat “Opinia unui medic”. Vă invităm să studiaţi aceste pagini.
Multe din eşecurile din A.A. ar fi fost evitate dacă noul venit ar fi citit cartea A.A. (Big Book) şi ar fi realizat importanţa unei bune stări de sănătate, necesară recuperării. Otrăvirea continuă de-a lungul anilor cu substanţa toxică numită alcool, nu poate duce la o sănătate stabilă şi o viaţă ordonată. Odată intraţi în A.A., ar trebui să depunem tot efortul pentru a ne îmbunătăţi condiţia fizică,  pentru a fi capabili de progresul mental şi spiritual pe care sperăm să îl realizăm mai târziu. 
Vom întâlni ocazional persoane care desconsideră aspectul fizic al bolii alcoolismului, declarând că acesta nu este important. Nu vă lăsaţi amăgiţi. Alcoolul nu poate înlocui ani de-a rândul hrana, vitaminele, mineralele şi odihna, fără ca organismul să fie penalizat fizic. Orice substanţă care otrăveşte acţionează pe plan fizic. Alcoolul nu este o băutură pentru alcoolici – este otravă. Când îl bem, devenim bolnavi. Dacă scoatem aspectul fizic din boala alcoolismului, nu prea rămâne altceva. Cu alte cuvinte, ar fi imposibil să devenim alcoolici fără să bem alcool.
Suntem de acord că boala ne afectează şi pe plan mental şi spiritual, dar boala fizică este cea care ne aduce pe cei mai mulţi în A.A., unde tratăm “fiecare lucru la timpul lui”. Amintiţi-vă de vechea zicală : “Cunoaşte adevărul şi adevărul te va elibera”. Adevărul evident este că  noi am dobândit alcoolismul, din care ne putem recupera, dar care nu poate fi vindecat. Alergia noastră la alcool a scăpat de sub control. Acum, abstinenţa muţumitoare este vitală pentru noi. Confruntarea cu această realitate nu necesită mai mult curaj decât trecerea printr-o altă mahmureală dureroasă. De ce să nu o privim în faţă, şi să începem recuperarea chiar acum? Nu are rost să mai aşteptăm. Următoarea beţie ar putea fi fatală.
Până nu încetăm să ne ferim de această problemă, A.A. nu ne poate ajuta, dar confruntându-ne cu ea vom transforma o dorinţă molatică într-o determinare cruntă de a ne face bine. Ne inspiră acum o nouă credinţă şi speranţă – am pornit la drum.
Pasul Unu fixează un picior puternic în scaunul recuperării noastre, dar pentru că scaunul cu un singur picior nu e de folos, să trecem la Pasul Doi, pentru mai mult ajutor.

PASUL DOI

“Am ajuns la credinţa că o Putere Superioară nouă înşine ne-ar putea reda sănătatea mintală.”

Pasul Doi reprezintă al doilea picior al scaunului recuperării noastre, care rămâne încă incomplet, dar stă totuşi, dacă îl rezemăm de ceva mai puternic şi mai stabil decât el.
Noii veniţi în A.A., la fel ca scaunul, au nevoie de ceva mai sigur de care să depindă, decât promisiunile false ale alcoolului. Ca în cazul diabeticului care trebuie să primească insulină, altfel moare, ne uităm la o “Putere mai mare decât noi înşine” pentru corectarea comportamentului nostru absurd în ceea ce priveşte băutul. Vă amintiţi cât de aproape era acest comportament de faptele clare de nebunie alcoolică? Odată ajunşi la o asemenea criză în viaţa noastră, nu aveam decât de câştigat de pe urma unei recunoaşteri sincere a nevoii noastre de ajutor din partea unei “Puteri Superioare”. Ori asta, ori băutul. Să ne lăsăm vanitatea şi reţinerile să ne spulbere ultima şansă de a trăi sănătos şi cu mintea limpede? De ce să continuăm să fim în capul listei  lungi cu “fraierii de linia întâi”? Ştiţi de cine vorbim – aceia care nu învaţă din experienţele trecutului.
Alcoolicii excelează constant în comiterea greşelilor, dar refuză să înveţe din ele. Ca muncitorul stupid din poveste, ei ies întotdeauna în pierdere cu bunurile vieţii.
Omul din poveste şi-a găsit o slujbă nouă la o fabrică de cherestea. Maistrul l-a dus la un ferăstrău circular şi i-a explicat cum funcţionează. Apoi, după ce l-a avertizat că e periculos, a plecat agale. Rămas singur, muncitorul, fascinat de rotirea rapidă dispozitivului, ca experiment, şi-a apropiat degetul de el. O clipă mai târziu, degetul i-a fost tăiat. Sărmanul muncitor a scos un strigăt de durere, şi maistrul a venit în grabă. “Ce s-a întâmplat?”- a strigat maistrul. “Ferăstrăul tău afurisit mi-a tăiat degetul”- gâfâia muncitorul. “Ce naiba ai putut face?”- a întrebat maistrul. “Să fiu al naibii dacă ştiu”- a răspuns muncitorul. “L-am atins numai aşa…au, s-a dus încă un deget.”
E uşor să râdem de prostia omului din poveste, şi în acelaşi timp să continuăm să ne băgăm degetele în fereăstrăul circular al alcoolului. Unii dintre noi îşi bagă şi capul, lăsând nebunia să pună capăt tuturor speranţelor viitoare de libertate şi fericire.
Acesta este un limbaj dur, însă nu se poate accentua destul natura gravă a modului de gândire alcoolic sau obiectivul acestuia – a bea cu orice preţ.  
A bea cu orice preţ, neluând în seamă consecinţele, reduce nebunia alcoolismului în acţiune, la ecuaţia ei cea mai simplă.
În timp ce noi, alcoolicii, învingem fiecare obstacol între noi şi băutură,
inteligenţa noastră bate pasul pe loc, sau ne părăseşte de tot. Această obsesie ne desparte de băutorii normali, care se pot opri când vor. Consumând alcool, ne sfidăm instinctul natural de autoconservare, încălcând astfel primul principiu al normalităţii, şi anume dorinţa de a trăi. În mod sigur, există boală mentală în alcoolism.
Gândiţi-vă la dimineţile îngrozitoare după “seara cu pricina”. Sau amintiţi-vă de mahmurelile agonizante şi pline de nervi care sfidau normalitatea consumului nostru de alcool; cum ne ţineau într-o slăbiciune bolnavă, plină de remuşcări şi teamă, până ce viaţa devenea un vid, şi era instabilă precum un scaun cu două picioare.
Disperaţi, beam şi mai mult, pentru a ne menţine energia slăbită, pe când cei dragi stăteau alături de noi, încercând în zadar să ne ajute. Până când “acumulam” destul alcool ca să ne calmăm nervii, eram beţi din nou – şi evident nebuni, după judecata oricărui om obişnuit.
Bolnavi şi zăpăciţi, sunam după altă băutură, sau ne deplasam la cârciumă, şi sub presiunea tragică a obsesiei, beam pe energia şi cheltuiala altora. Cu mintea înceţoşată, beam în neştire până a doua zi – în care ne aştepta o nouă mahmureală.
Printre simptomele bolii noastre mintale, se află lucruri cum ar fi acel prim pahar, care declanşează un nou lanţ de beţii, comportament imprevizibil, resentimente adânci, băutul de ciudă, lipsa auto-criticii şi instabilitatea emoţională.
Dacă adăugaţi la această listă şi celelalte “strâmbe” de-ale noastre, veţi mai găsi câteva simptome ale bolii mintale. De exemplu: teamă -  accese de furie – “gândire putredă” – criticarea altora – lipsă de onestitate – amăgiri – amnezii – delirium tremens – sinucidere – refuzul admiterii că suntem bolnavi şi că avem nevoie de ajutor.
Avem nevoie de ajutor cu siguranţă, dar nu de acel tip de ajutor pe care noi sau orice altă fiinţă umană îl poate oferi. Al doilea picior al scaunului nostru de recuperare este sugerat de pasul Doi. Este ajutorul venit de la  “O Putere superioară nouă înşine – care ne redă sănătatea mintală.” Sugestiile cu privire la acest ajutor sunt preluate dintr-o regulă de bază a recuperării, regulă care nu îi va dezamăgi pe cei care o folosesc sincer. După ce am eşuat cu propriile noastre forţe, poate că ne putem recâştiga sănătatea mentală prin credinţa într-o Putere superioară. Alţii au recâştigat-o.
Fiind convinşi de asta, pare recomandabil să considerăm Pasul Trei – al treilea picior al scaunului recuperării noastre.

PASUL TREI

Am hotărât să ne lăsăm voinţa şi viaţa în grija unui Dumnezeu aşa cum şi-l închipuia fiecare dintre noi”

Pasul Trei adaugă ultimul picior scaunului recuperării noastre, care stă acum stabil pe trei picioare puternice, gata de serviciu util.
El ne aduce faţă în faţă cu ceva ce am evitat multă vreme: un standard pentru o viaţă spirituală; un standard dur pentru cei care nu sunt pregătiţi, dar un veritabil salvator de viaţă pentru cei care sunt.
Pasul Trei este la fel de important pentru recuperarea noastră, precum este cel de-al treilea picior pentru scaun. Pentru a ne recupera, avem nevoie de ajutor spiritual. Fără acesta, nu dispunem de altceva decât de o abstinenţă nefericită, sau de multe ori, nici atât.
Această necesitate devine evidentă celor pregătiţi pentru A.A., dar rămâne un mister pentru cei care nu sunt încă gata să “adopte” programul. Nefiind dispuşi să privească alcoolismul ca pe o boală incurabilă (fizică – mentală – spirituală), aceştia din urmă caută un mod de vindecare din această boală incurabilă. Fără realizarea faptului că admiterea bolii lor este prima condiţie a recuperării, ei vor avea alte necazuri în viitor.
Împrumutând acest gând din Cărticica Roşie, putem spune că ni se reaminteşte: “Primii trei paşi constituie un pachet A.A. compus. Concepuţi prin meditaţie şi experienţă, formează o reţetă de bază pentru recuperare, şi aplicată la intervale şi “cantitate” corespunzătoare, aceştia vor opri de îndată evoluţia alcoolismului nostru. Însă, dat fiind faptul că se completează reciproc, nu vor funcţiona în cazul în care unul din ei este omis.
A fi de acord cu această teorie e mult mai uşor decât să o trăieşti. Vorbăria nu ne duce nicăieri. Cei care reuşesc sunt acei membrii A.A., care îşi sacrifică reţinerile pe “altarul” abstinenţei şi “se pierd” în trăirea celor 12 paşi.
Există o anumită boală spirituală în alcoolism. Pasul Trei oferă o soluţie pentru tratarea acesteia. Este o soluţie simplă, totuşi pentru unii se dovedeşte a fi destul de grea. Succesul ei constă în bunăvoinţa noastră de a ne disciplina minţile printr-un mod de gândire spiritual. Indiferenţa şi prejudecăţile sunt obstacolele majore în calea succesului. Minţile alcoolice se revoltă împotriva capitulării sugerate de acest pas.
Decizia noastră de a intra în A.A. nu a fost luată cu gândul că vom adopta un mod de viaţă spiritual. Ajutorul şi înţelegerea din partea A.A. sunt binevenite, dar Pasul Trei sună oarecum familiar – şi unora nu le place ce aud. Ei întreabă: “Este A.A. o religie?” Răspunsul nostru este: “Nu, este un program de recuperare de 24 de ore, cu elemente împrumutate din medicină, psihologie şi religie – un mod zilnic de viaţă prin care ne stopăm alcoolismul.”
Înainte de a ne împotrivi aspectului logic al beneficiilor vieţii spirituale din A.A., de ce să nu luăm în considerare motivele pentru care ne aflăm aici? Am venit să ne revoltăm sau să ne recuperăm? Să rescriem cei 12 Paşi sau să trăim conform acestora? Să îi facem de râs pe cei peste patru sute de mii (cartea a fost publicată în 1970. Nota trad.) care s-au recuperat datorită lor, sau să încercăm să ne facem bine şi noi? Să îndrăznim să renunţăm la singura sursă de ajutor care ne-a mai rămas? Da, putem să facem şi asta, dacă aşa vrem. Dar asta nu se prea potriveşte cu scopul nostru A.A.
Aversiunea noastră faţă de legile spirituale este un bun exemplu al inconsecvenţei alcoolice. Acceptăm fără ezitare, legile naturii date de Creator, dar le respingem pe cele spirituale, necesare recuperării. Care este motivul? De ce acceptăm legile fizice ale lui Dumnezeu şi în acelaşi timp ne lipseşte credinţa pentru a beneficia de pe urma ajutorului spiritual?
Puţini dintre noi cred că după apusul soarelui, acesta nu va mai răsări niciodată, sau că Pământul, Luna, şi alte planete vor înceta să se mai învârtă pe orbitele lor. Credinţa noastră în mişcarea lor e necondiţionată.
Nu există motiv pentru care să ne îndoim de legea gravităţii. Credem în ea. Nu o putem sfida. Lifturile demonstrează această “luptă” şi tot le folosim încă pentru a coborî de la etajele clădirilor înalte. Această practică probabil va continua, dacă nu cumva vreun alcoolic descoperă un mod de a o dezminţi. Legea gravităţii descurajează metodele mai rapide de coborâre cum ar fi să sari în coloana ascensorului sau pe fereastră.
Oricât de ciudat ar părea însă, aceasta i se întâmplă unora care persistă în încălcarea legilor fizice, mentale şi spirituale. Nu chiar toţi sar pe fereastră. Unii sunt penalizaţi sub altă formă, dar penalităţile trebuie oricum plătite, iar alcoolicii activi le vor plăti într-un fel sau altul.
Pe de altă parte, există multe recompense pentru modul de viaţă spiritual. Pentru a fi destul de categorici cu această problemă, putem spune că ele depăşesc în număr penalităţile, şi ar trebui să fie motive întemeiate pentru acceptarea Pasului Trei.         
Prin practicarea zilnică a principiilor spirituale A.A., ne ridicăm din adâncimile slăbiciunii şi ignoranţei alcoolice, spre putere, sănătate şi o nouă înţelegere a scopului nostru în viaţă.
Cei 12 paşi ne învaţă cum să ne schimbăm bunurile vechi cu altele noi. Zi de zi, schimbăm teama pe curaj, beţia pe abstinenţă, şi disperarea pe siguranţă.
Membrii sunt adesea reticenţi faţă de folosirea unei surse noi de putere, pe care Pasul Trei o deschide pentru ei. Ar trebui să o folosim. Este o sursă de putere care ne asigură abstinenţa şi pacea sufletească. Reuşim întotdeauna să ne ridicăm deasupra problemelor noastre, când ne lăsăm reţinerile în Voia lui Dumnezeu.
Acestea sunt rezultatele mulţumitoare ale modului de viaţă spiritual. Acestea sunt recompensele de câştigat din supunerea voinţei noastre Voinţei lui Dumnezeu. Nu este greu de făcut sau prea dificil de înţeles, dacă am suferit destul şi suntem hotărâţi să nu ne oprim pentru nimic care ar sta în calea recuperării.
Nimeni nu ne spune cum să ne trăim programul sau cum trebuie să îl înţelegem pe Dumnezeu. Acesta este privilegiul nostru. Dar putem trage concluzii utile din experienţa membrilor mai vechi care au reuşit, care sunt pregătiţi şi dispuşi să ne ajute. Acesta este scopul final al discuţiei noastre.  
Din moment ce există atâtea interpretări ale lui Dumnezeu, câţi membrii în A.A., nu se poate da nici un plan de acţiune prestabilit. Dar este evident, că studierea celor 12 Paşi şi solicitarea zilnică a voinţei lui Dumnezeu este deosebit de util.
Pasul Trei cuprinde o arie largă a vieţii, şi uneori duce la confuzie. Vom evita această confuzie prin împărţirea pentru început a pasului în trei segmente, în vederea studierii separate a fiecăruia. Mai târziu, reunindu-le, vom învăţa, cum funcţionează ca întreg.
Aceasta ne permite să vedem modul real de funcţionare a Pasului şi micşorează tendinţele de părtinire sau de acceptare emoţională. Astfel, evităm confuzia şi diminuăm prejudecăţile spirituale prin prezentarea subiectului în aşa fel, încât fiecare membru să-şi formeze propria concepţie despre Puterea Superioră. E important să avem acest concept, deoarece A.A. ne spune că recuperarea noastră de pe urma alcoolismului “depinde de condiţia noastră spirituală”.
La acest punct, trebuie să observăm un avertisment. S-ar putea să fie o provocare pentru mintea noastră deschisă, şi să ne testeze bunăvoinţa  de a accepta şi a lărgi posibilităţile spirituale ale A.A. Şi asta deoarece chiar dacă am avut convingeri solide fie pentru Dumnezeu, fie împotriva lui, realitatea este că acestea se dovedeau neputincioase în faţa alcoolismului. Vieţile noastre de necontrolat demonstrau asta.
Este evident că mintea deschisă este necesară pentru planul nostru de recuperare. Va trebui să schimbăm multă gândire ego-centrică şi să extirpăm acele idei despre cei 12 Paşi care par să îi compromită scopul. Este uşor să ne formăm idei “asimetrice” cu privire le principiile programului. Unele dintre aceste idei sunt destul de absurde, totuşi, cu toţii le-am avut la început. Noii veniţi vor continua să le aibă o vreme, dar până la urmă le vor pierde, aşa cum le-am pierdut şi noi.
Din acest motiv, trebuie să fim toleranţi unul cu altul, dovedind cât mai multă înţelegere şi consideraţie.
Paşii 1 şi 2 au identificat o boală incurabilă în viaţa noastră. Pasul Trei sugerează un tratament testat şi eficient pentru latura spirituală a acestei boli. Acest Pas are trei propuneri care, aşa cum am spus, vor fi studiate separat.
“AM HOTĂRÂT…”

Pe ce bază va fi luată această decizie? Pa baza bolii sau a particularităţilor personale? Unii membrii au eşuat în A.A. din cauza opţiunii din urmă. Fiind prea nerăbdători să “transmită mesajul” şi să înainteze în statutul lor de membrii ai comunităţii, ei au sărit repede peste decizia din Pasul 3, căutând noi lumi de cucerit. Urmarea era un progres defectuos, ei nereuşind nici să-şi cucerească, nici să-şi îmbogăţească mintea cu o înţelegere corectă a celor 12 Paşi.
Asemenea celor care călătoresc fără hartă, aceşti oameni ajung în locuri greşite. Conformismul ia locul capitulării şi încep necazurile. Pentru ei, alcoolismul nu e altceva decât lipsă de voinţă sau poate pur şi simplu un păcat. În asemenea condiţii, recuperarea e imprevizibilă. Până nu ne
confruntăm cu adevărat cu problemele noastre reale, şi suntem dispuşi să ne ocupăm de ele în totalitatea lor, nu ne putem aştepta la prea mare ajutor din partea A.A.
Care sunt aceste condiţii?
Cu ce înlocuiesc alcoolicii problemele lor adevărate? Cine eşuează în A.A.? De ce ?

1.       Aceia, care consideră alcoolismul mai mult o problemă morală decât o boală incurabilă.
2.       Membrii cu rezerve care sunt aduşi cu forţa în A.A. pentru a sta departe de “locuri periculoase”.
3.       Membrii care se alătură doar temporar, care se abţin de la băutură numai pentru o perioadă determinată.
4.       Cei care sunt băutori înrăiţi dar nu alcoolici.
5.       Alcoolicii lipsiţi prin natura lor, de onestitate.
6.       Ateul sau agnosticul ocazional care nu acceptă un program spiritual ca al nostru.
7.       Membrii ai căror scop este publicitatea şi câştigul personal.
8.       Alcoolicii care nu beau de dragul altora.
9.       Nou veniţi care vor să-şi liniştească anturajul – soţiile, soţii, judecătorul, angajatorul, rudele, asociaţii de afaceri şi prietenii.
       10. Membrii cu rezerve. Băieţii şi fetele, care acceptă numai anumite părţi din cei 12 Paşi, pe care plasează interpretări distorsionate, cu intenţii egocentrice.

Este adevărat că din motivele enumerate pot rezulta şi multe decizii bune, dar ele nu ne vor reţine de la băut multă vreme. Nici un alt considerent nu ne va reţine, până nu va include alcoolismul ca boală fatală şi incurabilă. Alţii au o perspectivă limitată, şi nu văd necesitatea unei decizii profunde, de durată, aşa cum se cere în Pasul Trei.
            Punctul crucial al acestui pas este decizia. Mai citiţi-l odată. Cere mai mult decât atât? Paşii 1 şi 2 sunt singurele premise pe baza cărora decizia noastră poate fi luată în mod onest. Abstinenţa şi pacea sufletească depind de calitatea deciziei pe care o luăm. Faceţi ca ea să fie serioasă.
            Toţi am avut de luat hotărâri în chestiuni importante şi înainte, dar credeţi sau nu, în momentul de faţă aceasta este cea mai importantă decizie pe care ni se cere să o luăm. De ea depind bunăstarea şi securitatea noastră viitoare.
            De fapt, posibilităţile noastre spirituale sunt nelimitate atunci când ne hotărâm să le trăim onest şi cu bunăvoinţă.
            Modul în care ducem la îndeplinire prevederile Pasului 3, nu este o chestiune urgentă. Alţi Paşi ai programului ne spun cum să facem asta. Vom ajunge acolo la timpul potrivit. Pentru moment nimic nu este mai important decât o decizie inteligentă de a accepta acest Pas, fără rezerve.
            Am învăţat din experienţă că o hotărâre bazată pe orice altceva decât alcoolismul, nu este de durată. Atunci însă, când concepţia de bază este alcoolismul ca boală (fizică – mentală – spirituală), ea ne ţine activi în A.A. şi – în paralel cu asta – abstinenţi şi mulţumiţi.
            Ne trezeşte la adevărata nevoie de ajutor şi la natura acestui ajutor. Încetăm să ne mai amăgim şi ne evaluăm în mod onest reala condiţie alcoolică. Cunoaşterea astfel dobândită devine un stimulent puternic pentru acceptarea Pasului 3, furnizându-ne un motiv întemeiat pentru predarea voinţei noastre alcoolice unei Puteri mai mari decât noi.
            Dacă nu găsim o putere mai mare decât a noastră, o putere care e mai importantă decât alcoolul, nu mai avem pentru ce trăi. De ce să continuăm băutul şi să ne supunem voinţa lui John Barleycorn, acel individ perfid şi înşelător, care recompensează numai prin disperare, nebunie şi moarte alcoolică?
            Cu asta nu vrem să insinuăm că abstinenţa trebuie câştigată prin teamă. Dimpotrivă, o câştigăm prin credinţă şi curaj. Teama e o formă de ignoranţă. Credinţa, bazată pe cunoştinţe, e un semn al inteligenţei. Teama nu durează. Ne părăseşte repede, şi bem din nou. Când simţim setea irezistibilă de alcool, nu ne mai temem de consecinţe, şi acest lucru e un motiv suficient de serios să luăm hotărârea sugerată de Pasul 3. Înarmaţi cu el şi cu adevărul despre alcoolism, pornim pe drumul recuperării.
            Am ajuns deci la al doilea segment al pasului – partea care se ocupă de voinţa şi viaţa noastră, sugerându-ne să le lăsăm în grija lui Dumnezeu.
            Pentru a clarifica discuţia noastră, vom subdiviza segmentul al doilea, prezentând prima dată voinţa alcoolicului.

LĂSAREA VOINŢEI NOASTRE ÎN MÂINILE LUI DUMNEZEU

Odată hotărârea luată, următorul pas e să “ne lăsăm voinţa în mâinile lui Dumnezeu, aşa cum şi-l închipuie fiecare dintre noi”. Cel puţin pentru moment, atât ne propunem să discutăm.
Întrebarea din faţa noastră este simplă. Ce este voinţa unui alcoolic? Ne vom ocupa de ea în toată simplitatea ei, pentru a evita complexitatea problemelor pe care altfel le-am întâlni pe această temă. Adevărul este că vrem să bem unde şi când dorim, lăsându-ne în seama penalizărilor rezultate din băut. Faptul că ne-am pierdut puterea de a alege, reduce scopul voinţei noastre la o singură opţiune, şi anume de a bea.
Această afirmaţie pe şleau cu privire la voinţa alcoolicului se referă la comportamentul lui imprevizibil de băutor, şi este supusă dezbaterilor. Puţini dintre noi au băut tot timpul. Unii erau în slujba comunităţii. Alţii deţineau funcţii de conducere şi îşi aduceau aportul la bunăstarea familiei. Dar acestea au fost posibile numai prin cacialma, minciuni, înşelăciuni şi sprijinul cooperativ al familiei şi prietenilor.
Şi aici se află cheia problemei, pentru că atunci când apărea nevoia aprigă de a bea, familia, religia şi afacerile erau neglijate şi desconsiderate în favoarea beţiei.   
Am raţionalizat acestea prea mult timp. Acum, suntem în A.A. Haideţi, să încetăm.
Medicina şi psihiatria caută cauze ştiinţifice pentru băutul nostru. Dar nu şi A.A. Recunoaştem rezultatele cercetărilor, şi le depăşim prin viaţa noastră spirituală. Din acest motiv, sfătuim membrii noi să rămână laici. Alcoolicii care încearcă să devină doctori iscusiţi şi preoţi peste noapte, nu rămân abstinenţi. Cunoscând această tendinţă a unor membri, insistăm asupra acestui aspect, pentru a putea fi evitat.  
Voinţa alcoolicului pare să se îndrepte spre un singur scop: spre sticlă. Poate ar fi bine să ne revizuim pe scurt atitudinea de băutori.
Nu există tipar de comportament identic care să se potrivească fiecărui alcoolic. Se observă totuşi un anumit tipar al beţiilor, la cei care îşi iau angajamentul să nu bea o vreme. Gravitatea noilor beţii este de regulă direct proporţională cu seriozitatea deciziei de a înceta băutul. Aşa funcţionează voinţa alcoolicului.
Chiar şi în perioadele de abstinenţă temporară, nu eram siguri niciodată cât timp o să rămânem aşa. Ştiam exact de câte zile eram treji, dar nu aveam idee când o să bem din nou acel prim pahar. Excepţii erau doar perioadele prestabilite de abstinenţă, când număram zilele până la următoarea beţie.
Declaram că vrem să renunţăm la băut, şi chiar credeam asta. În realitate însă, doream numai să vrem. Ceea ce voiam de fapt, era să ne controlăm băutul, cel puţin atât cât să ne ferim de necazuri.
Cuvântul “necaz” are multe înţelesuri pentru alcoolicul activ. Din punct de vedere fizic, poate fi orice, de la un stomac deranjat până la moartea alcoolică. Între aceste două extreme, suntem predispuşi la multe alte afecţiuni, toate din cauza voinţei noastre alcoolice inconştiente de a bea fără limite.
Să ne gândim, de exemplu, la anemie, la deficienţa de minerale şi vitamine, la durerile de cap, la tremurături, transpiraţie rece, pneumonie, afecţiuni ale inimii şi ficatului, nevroză alcoolică, hipoglicemie, intoxicarea alcoolică acută şi alte boli înrudite. Cu cât e necazul mai mare, cu atât recurge alcoolicul mai des la sticlă. Oricare dintre acestea, sau combinaţia lor, au însemnat necazuri pentru noi. Amneziile alcoolice, deliriumul tremens, acţiunile nebuneşti şi alte stări de rău se adăugau numai, la greutăţile noastre. Toate rezultau în disconfort fizic şi psihic, şi la pierderea timpului preţios. Prin urmare, aveam deseori nevoie de spitalizare. Uneori “asudam” chinurile sevrajului, stând acasă, dar nu fără ajutorul şi toleranţa cuiva, şi în detrimentul locului de muncă.
Necazurile se mai prezentau şi sub alte forme, cum ar fi sănătatea precară, anxietatea şi teama. Sub influenţa alcoolului, orice se putea întâmpla, şi întotdeauna se întâmpla ceva.
O beţie era urmată de alta. Ne făcea judecata obtuză şi ne diminua simţurile mai fine. Greutăţile financiare îşi făceau apariţia. Creditorii deveneau tot insistenţi şi mai greu de suportat. Uneori făceam scandal şi sfârşeam la închisoare. Eram amendaţi pentru beţie în public, condusul maşinii în stare de ebrietate sau alte contravenţii. Divorţul şi problemele sexuale ne dădeau viaţa peste cap. Ocazional, voinţa de a bea se amplifica până la obsesie, şi rezultatul inevitabil era o nouă încurcătură.
Pe lângă aceste probleme de gravitate extremă, aveam şi altele la fel mari, dacă nu şi mai mari. Ce ziceţi de alcoolicii cu o deteriorare mentală avansată, sau cei care intenţionează să se sinucidă, nemaivorbind de cei nenorociţi care o şi fac?
Suferinţa pe care băutura ne-a cauzat-o, a fost mare, şi totuşi devine neglijabilă când o comparăm cu răul ireparabil provocat altora. Uneori, asta însemna acte de violenţă fizică împotriva membrilor familiei. Apoi, mai erau cazurile de vătămare corporală sau chiar moarte, urmări ale faptelor noastre nebuneşti, comise la beţie. Acestea, precum şi suferinţele emoţionale inimaginabile provocate celor din jur, nu pot fi listate niciodată în întregime.
Deocamdată atât despre experienţele regretabile ale îndărătniciei noastre alcoolice şi a efectelor ei tragice, asupra vieţii altora. Aceste acte regretabile nu trebuie să se mai repete, din moment ce recunoaştem boala spirituală a alcoolismului, şi căutăm ajutorul lui Dumnezeu, pentru a-i opri evoluţia.
Ar trebui să facem din aceasta un scop principal. Dar trebuie în acelaşi timp, să devină mai mult decât o hotărâre fermă. Deşi Dumnezeu onorează credinţa şi serviciul, El nu recompensează gândirea visătoare. El ne dăruieşte o abstinenţă plăcută numai atunci când ne transformăm viaţa într-un canal al Voinţei Lui. Voinţa Lui ne regenerează, pe când voinţa noastră de a bea ne aduce numai nenorociri.
Câteodată ne atribuim alcoolismul păcatului sau slăbiciunii de caracter. A fi nesăţios este întotdeauna un păcat, dar nu e nici o slăbiciune în voinţa noastră de a bea.
Dimpotrivă, aveam o voinţă neobişnuit de puternică atunci când era vorba de alcool. Neînţelegând îndărătnicia noastră, o interpretam greşit ca slăbiciune. Mintea conştientă ne îndemna adesea să “punem frâna”, deci luam hotărâri de a nu mai bea. Pentru anumite perioade nedefinite, acestea ne confereau o abstinenţă nervoasă, de tip forţat. Dar în adâncul fiinţei noastre, îngropat în subconştient, o voinţă şi mai dominantă ne presa să bem din nou – cu orice preţ şi nestingherit. Admitem că păcatul a jucat un rol în boala noastră, dar a fost mai degrabă un rezultat decât o cauză.
Credem că lăsarea voinţei în grija şi sub ocrotirea lui Dumnezeu este vitală pentru membrii A.A. Este cu siguranţă ceva ce trebuie făcut cu toată sinceritatea, recuperarea fiind o problemă de viaţă şi de moarte pentru cei mai mulţi dintre noi; o problemă în care numai o decizie născută din sinceritate şi disperare va ucide acel îndemn îngropat adânc – să bem cu orice preţ. Pasul 3 sugerează singura soluţie pe care o cunoaştem pentru a întoarce voinţa alcoolicului de la beţie la abstinenţă.
            Nu este un pas al sclaviei, ci al eliberării din voinţa egocentrică. Ne oferă un mod temeinic de a ne cunoaşte voinţa, prin purificarea şi transformarea energiilor ei distructive în dragoste, serviciu şi forţă spirituală. Prin practicarea acestui Pas, ne convertim forţele creative interioare la activităţi constructive, şi în acelaşi timp, contribuim în mare măsură la formarea împrejurărilor exterioare. Lămuriţi astfel, cu privire la voinţa noastră şi la gândurile din subconştient care ne formează destinul, suntem acum pregătiţi să ne lăsăm voia de a bea cu orice preţ în grija lui “Dumnezeu, aşa cum îl înţelege fiecare dintre noi.”

LĂSAREA VIEŢII NOASTRE ÎN  MÂINILE LUI DUMNEZEU

Lăsând discutarea “înţelegerii lui Dumnezeu” pentru partea a treia a acestui Pas, vă propunem acum o investigare a împrejurărilor prezente din viaţa noastră. Odată ce am admis că au scăpat de sub control, vom învăţa cum să le punem în grija şi sub ocrotirea lui Dumnezeu.
            Pasul Trei conţine anumite chestiuni neplăcute, pe care le-am evitat ani de zile. Ce a făcut băutul din viaţa noastră? Ne-am degradat spiritual din cauza acestuia? Ce este de fapt viaţa unui alcoolic?
Pentru oamenii normali, viaţa este un lucru vital – o serie de experienţe fizice şi mintale plăcute, care îndeamnă la acte de serviciu creativ şi util. Este o stare conştientă şi vie de creştere şi reproducere, care le aduce pace sufletească şi dorinţa de a trăi mai departe. Are acea calitate animată, care deosebeşte lucrurile vii de cele moarte.
            Putem noi, chiar prin lărgirea maximă a imaginaţiei, să ne declarăm băutul zilnic, ca fiind normal? Au fost cumva vieţile noastre normale? Prea puţin! Ele nu ar trece nici cel mai simplu test al vieţii normale.
            Unii membri ar vrea să uite de viaţa scăpată de sub control pe care au dus-o înainte, dar acest lucru nu este recomandabil. O schimbare completă de personalitate, în schimb, e în ordine. Ar trebui să ne amintim de asta atunci când luăm hotărârea de a ne lăsa voinţa şi viaţa în seama îndrumării utile a unei Puteri Superioare.
            Nu uitaţi de asemenea, că vieţile noastre nu fuseseră ceea ce pretindea raţionalizarea alcoolică. Ele aveau foarte puţin în comun cu viaţa normală, cu o singură excepţie: deşi spiritual eram epuizaţi, nu eram totuşi morţi cu adevărat.
            Ne doream adesea să murim, dar nu eram în stare. Cu cât trăiam mai mult, cu atât beam mai intens. Cu cât beam mai intens, cu atât aveam mai puţine motive de a trăi. Cu cât aveam mai puţine motive de trăit, cu atât ne  raţionalizam mai mult motivele de a trăi. Aşa arăta natura progresivă a bolii noastre alcoolice. Aşa era natura vieţii pe care alcoolul ne-a pretins-o, a vieţii pe care acum i-o încredinţăm lui Dumnezeu.
            Având în vedere faptul că suntem “neputincioşi în faţa alcoolului” şi că nu mai putem îndura viaţa noastră de necontrolat, suntem într-adevăr norocoşi să găsim un mijloc simplu de reabilitare în A.A. Recuperarea noastră începe când ne admitem neputinţa şi cerem ajutorul lui Dumnezeu.
            Ego-urile noastre, îndelung “murate” în alcool, nu vor înceta niciodată să înfrunte această realitate onestă. Este recomandabil să privim în faţă această stare cu mintea deschisă – pregătiţi  şi dispuşi să ne incepem recuperarea.
            De ce să ne ascundem capul în nisipul ignoranţei şi raţionalizării? Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să-l avem. Altfel nu ne putem recupera din boala noastră spirituală. Iar eşuând în asta, nu ne putem recupera deloc. Există o diferenţă mare între a fi de acord cu Pasul Trei şi a încerca efectiv să îl trăieşti; o diferenţă periculoasă pentru alcoolic, deoarece primul este conformism – al doilea este capitulare. Alcoolicii se conformează, dar se opun capitulării.
            Mintea umană ştie când suntem serioşi. În cunoştinţă de cauză, “face cu ochiul” conformismului, dar se supune de bună voie capitulării totale. Sub îndemnarea puternică şi regenerativă a capitulării, ne dezumflă ego-ul super-încărcat în mod eficient, şi extermină acea voinţă ascunsă de a bea cu orice preţ.
            Luând la un loc caracteristicile bune şi rele ale vieţii cu care venim în A.A., găsim că, aşa cum e descris în Pasul 1, viaţa noastră este neputincioasă în faţa alcoolului, şi că a scăpat de sub orice control. Băutul obsesiv ne-a făcut gândirea confuză, iar pe noi ne-a îmbolnăvit fizic, mental şi spiritual. Acestea sunt rezultatele finale ale vieţii noastre alcoolice. Planul nostru în A.A. este să le punem capăt, înainte de a ne ruina complet.
            În urma acestei imagini sumbre, poate părea că viitorul nu ne rezervă nimic bun, că abilităţile noastre inerente traiului constructiv, sunt moarte. Aceasta poate fi adevărat, cu excepţia unui singur fapt. Cu toţii deţinem a sursă neexploatată de putere, care se găseşte în posibilităţile noastre spirituale. Prin acestea, putem atinge cele mai mari binecuvântări ale vieţii. Dacă însă nu încercăm să le dezvoltăm, ne vom scufunda până la nivelul inferior al vieţii.
            Unii oameni se auto-jefuiesc. Alţii sunt jefuiţi de semenii lor. Dar nimeni nu ne va putea priva vreodată de o viaţă fericită în abstinenţă, dacă ne dezvoltăm puterea spirituală, aşa cum ne recomandă Pasul 3.
            Odată ce am ajuns la o înţelegere onestă a naturii dăunătoare şi lipsite de sens a vieţilor noastre alcoolice, nu ar mai trebui să existe dubii cu privire la ce anume propunem să fie încredinţat lui Dumnezeu. Şi asta aduce în discuţie ultima parte a Pasului Trei.

“DUMNEZEU, AŞA CUM ŞI-L ÎNCHIPUIA FIECARE DINTRE NOI”
           
            Discutarea unui plan anume de înţelegere a lui Dumnezeu, şi de modul în care putem stabili un contact personal cu El, poate suna încrezut dar, din moment ce este rezultatul final al Pasului Trei, nu avem de ales.
            Ni se pare potrivit ca un alcoolic să-şi explice de bună voie, concepţia  despre Dumnezeu, altui alcoolic. Pentru că, cine altcineva decât un alt alcoolic ar fi dispus să-l asculte sau să spere că acest lucru îl va ajuta?
            Înţelegerea lui Dumnezeu nu depăşeşte capacităţile noastre de gândire. Începem să îi simţim ajutorul de îndată ce ne hotărâm şi începem să trăim cei 12 Paşi. Schimbările de personalitate în viaţa membrilor care trăiesc în conformitate cu principiile Paşilor, stau mărturie în acest sens. Mărturia constă în vieţile lor fericite în abstinenţă. Putem garanta pentru aceste fapte. Ele sunt explicaţia contactului nostru zilnic cu Dumnezeu, o relaţie care depăşeşte orice descriere. Acest lucru nu se poate defini. Trezirea noastră spirituală nu se produce în urma unei singure fapte, ci datorită multor concepte şi gânduri A.A., puse zilnic în practică.
            Ar fi convenabil să ducem la bun sfârşit o realizare excepţională, şi să devenim de îndată oameni spirituali. În momentul de faţă, se pare că nu există un anume standard pentru atingerea acestui scop. Mulţi alcoolici au încercat să stabilească un astfel de standard, fără succes. Fiind alcoolici, totuşi persistăm în a încerca; asta pare să fie natura personalităţilor noastre – să căutăm scurtături. Dar “scurtăturile” spirituale sunt în mod categoric periculoase. Ele arată într-o singură direcţie – cea a sticlei şi a băutului mai intens.
            Pasul Trei sugerează să încercăm să ajungem la o înţelegere mai bună a valorilor morale, şi să ne arătăm bunăvoinţa de a afla voia lui Dumnezeu, prin disciplinarea voinţei proprii. Aceasta necesită practicarea credinţei, a umilinţei şi a curajului. Ar trebui să cultivăm aceste trăsături de personalitate, până când, prin practicarea lor zilnică, ne formăm noi obiceiuri spirituale.
            În realitate, securitatea noastră viitoare depinde de bunăvoinţa noastră de a fi “renăscuţi” din viaţa petrecută în deteriorare alcoolică, la o viaţă fericită în abstinenţă, guvernată de motive corecte şi menţinută printr-un contact spiritual regulat cu Dumnezeu. 
            Secretul succesului în recuperare este capitularea sau predarea. Predarea a ce? Predarea mândriei false, a prejudecăţii spirituale şi a altor slăbiciuni alcoolice, unei Puteri Superioare.
            Încercăm să ne predăm cât mai complet posibil, deoarece membrii care nu sunt dispuşi să investească ce au ei mai bun în acest efort, deseori eşuează în recuperare. Nu cunoaştem nici o cale de evitare acestei realităţi. Servim cele mai bune interese ale noastre când renunţăm la ideile de “ocolire”.
  Ar fi inconsecvent din partea noastră să refuzăm viaţa şi abstinenţa oferită prin intermediul celor 12 Paşi. Programul nostru nu este greu de urmat. Cei 12 Paşi sunt simpli. Modul de viaţă A.A. este simplu. Dacă practicarea zilnică a celor 12 Paşi deschide calea către un mod spiritual de a trăi, atunci şi concepţia noastră despre Dumnezeu devine simplă.
            Când suntem pregătiţi, ne vom învinge egoismul, şi vom vedea reţeaua de amăgiri alcoolice în capcana căreia ne-a fost prinsă gândirea. Pentru a trăi, trebuie să punem capăt reticenţelor care ne periclitează recuperarea. Atunci vom înceta cu speculaţiile despre Dumnezeu, şi vom încerca să-I folosim ajutorul. Prin acest ajutor, unii alcoolici ajung la un nivel foarte avansat de înţelegere, serviciu şi putere, iar alţii fără el, rămân în confuzie disperată.
            Să presupunem că suntem dispuşi să încercăm a înţelege Voia lui Dumnezeu, dar suntem blocaţi de vederi părtinitoare, agnostice şi pline de prejudicii. Cum le putem învinge?
            Vom avea nevoie de un stimulent puternic, pentru a stabili “un contact conştient cu Dumnezeu”. Alcoolicii posedă acest stimulent. El se găseşte în Paşii Unu şi Doi. Cele două considerente sunt viaţa şi sănătatea mintală. Dacă Dumnezeu este singurul care ne poate ajuta să le menţinem, ar fi prostesc să refuzăm o asemenea sursă de ajutor.
            Ar trebui să fim cu mintea deschisă şi să încercăm dobândirea înţelegerii spirituale prin trăirea celor 12 Paşi. Viaţa de necontrolat al alcoolicului constituie un stimulent destul de puternic pentru a ne face să ne formăm propria interpretare şi înţelegere despre o Putere Superioară. La început acest proces e destul de lent, dar vom deveni mai înţelepţi, şi vom creşte în forţă pe zi ce trece.
            Fără a încerca să îl definim pe Dumnezeu, poate că ne va înlesni înţelegerea, dacă încercăm să ne gândim la calităţile care Îi sunt atribuite. Apoi, pe măsură ce dobândim unele din aceste calităţi, vieţile noastre se vor îmbogăţi şi progresul spiritual va deveni mai uşor.
Care sunt aceste calităţi? Sunt ele rezultatul trăirii celor 12 Paşi? Credem că da. Iată câteva dintre ele:
Calităţile pe care le asociem de obicei lui Dumnezeu, de pe urma cărora membrii A.A. beneficiază, sunt lucruri ca: onestitatea – sinceritatea – motive corecte – curaj moral – energie creativă – inteligenţă – decenţă – raţiune – virtute – pace – linişte sufletească – dreptate – relaţii cinstite – speranţă – adevăr – conştiinţă – credinţă – onoare – minte deschisă – caritate – milă – compasiune – umilinţă – apreciere – toleranţă – iertare – serviciu şi dragoste. Sunt mulţi care cred ultimele două calităţi le includ pe toate celelalte.   
Trebuie să mai aşteptăm, totuşi, până întâlnim un alcoolic care e lipsit de toate aceste caracteristici. Nimeni nu este rău în întregime, indiferent de cât de pătată îi este reputaţia. Boala, remuşcările şi disperarea ne fac deseori indiferenţi la valorile morale ale vieţii, dar înzestraţi cu inspiraţia potrivită, le vom accepta. Există ceva bun şi în cei mai răi dintre noi. Poate fi numai lupta pentru supravieţuire, dar tot e ceva bun. În A.A., unde e viaţă, este şi speranţă de recuperare.
În ce anume constă scânteia de bine în noi? Este cumva Dumnezeu care aşteaptă să fie înţeles? Cum localizăm şi interpretăm această scânteie? Necunoscând nimic care să ne contrazică, ne simţim îndreptăţiţi să o numim posibilitatea noastră spirituală. Ar putea fi “O Putere Superioară nouă înşine” situată în mintea şi inima noastră. Cum anume O numim, nu are importanţă. Faptul că O avem cu toţii, credem în Ea, şi încercăm să ne îmbunătăţim legătura cu această posibilitate spirituală, este tot ceea ce contează.
Trezirea spirituală în om, este răspunsul natural la legea universală, un mijloc prin care se ridică la o putere care este deasupra limitelor lui fizice. Această posibilitate inerentă trebuie dezvoltată. Nu este disponibilă la cerere. Alcoolicii nu o pot nici cumpăra nici vinde. Este recompensa gândirii şi străduinţei spirituale. O câştigăm încetul cu încetul. Contravaloarea ei este efortul susţinut de credinţă.
Prin credinţă, deschidem drumul spre înţelegerea A.A.-ului. Prin dragoste şi serviciu eliminăm prejudecăţile şi îi permitem lui Dumnezeu să treacă de pereţii de fortăreaţă a gândirii noastre alcoolice. El intră pe uşa secretă a capitulării, când suntem în totalitate pregătiţi să ne descotorosim de alergia băutului şi de obsesia mentală.
Când asta se întâmplă, El ne dă cheia abstinenţei mulţumite. Pasul 3 este cheia. El ne schiţează un plan de acţiune, care funcţionează. Tot ce avem de făcut, e să îl punem în practică în limita posibilităţilor noastre, şi să ne rugăm ca Dumnezeu să facă restul. Până în prezent, El nu ne-a dezamăgit.
Cunoaşterea lui Dumnezeu va veni pe măsură ce ne implicăm în trăirea celor 12 Paşi. Odată cu dezvoltarea talentelor noastre în acest serviciu, El ne conferă înţelegerea Voinţei Lui în ceea ce ne priveşte. O parte a acestei înţelegeri provine din inspiraţia pe care o primim în timpul predării voinţei şi vieţii noastre în grija şi sub ocrotirea Lui. Restul ţine de rugăciune, meditaţie, credinţă şi serviciu de bună voie.
Atitudinea noastră mentală este importantă. Motivaţi de dorinţa şi bunăvoinţa de a ne recupera din boala pe care o avem, ne dezvoltăm puterea şi înţelegerea spirituală. Acestea apar încet, de pe urma simplelor fapte zilnice, cum ar fi admiterea greşelilor, întocmirea inventarului personal cu privire la defectele noastre de caracter, iertarea altora, practicarea onestităţii, umilinţei, toleranţei, iubirii, anonimităţii, repararea greşelilor şi “transmiterea mesajului” către alţi alcoolici.
Pasul 3 adaugă un al treilea picior la scaunul recuperării noastre. Cerinţa sa simplă este o decizie finală de a ne preda voinţa de a bea lui “Dumnezeu, aşa cum îl înţelegem”, şi să obţinem propria concepţie despre El, prin trăirea celor 12 Paşi. Pentru a face asta, trebuie să învăţăm câteva realităţi despre noi înşine. E timpul să ne tragem scaunul la masa inventarului, şi să ne apucăm de treabă.

PASUL PATRU

Am făcut fără teamă un inventar moral amănunţit al propriei persoane”

În concepţia A.A.-ului, întocmirea inventarelor noastre personale este deosebit de importantă. În această fază, ele sunt la fel de esenţiale cum erau deciziile noastre din Pasul Trei. Ştim cu toţii, că deciziile fără fapte nu servesc nici un scop util, aşa cum nici A.A.-ul nu e de real folos fără Pasul 4.
A ne admite alcoolismul, cu toate defectele sale ascunse de caracter, nu este suficient. Am bănuit întotdeauna că le aveam, dar nu ne-am obosit niciodată să facem o listă cu ele. Acest lucru este la fel de adevărat pentru tristeţea şi suferinţa pe care obiceiurile noastre de băut le-au provocat-o altora.
Pasul 4 ne activează deciziile. Ne îndeamnă să începem prin enumerarea defectelor de caracter care ne-au ţinut departe de Dumnezeu, făcându-ne viaţa instabilă şi ineficientă. Acest inventar e necesar din mai multe motive. În primul rând, urmăreşte să aflăm defectele noastre de caracter, pentru a le putea corecta. Al doilea considerent e pregătirea noastră pentru Pasul 5. Iar în al treilea rând, ne ajută să vizualizăm acţiunile care trebuie întreprinse pentru repararea greşelilor, faţă de cei pe care băutul nostru i-a făcut să sufere, într-un fel sau altul.
Dacă aspirăm la ceva mai mult decât beneficii temporare în A.A., e înţelept să facem un inventar scris amănunţit. Nu e bine să amânăm, fiindcă orice treabă lăsată pe o dată nedefinită de către mintea alcoolică, va rămâne cu mare probabilitate nerezolvată.
Întâlnim deseori oameni în comunitatea noastră, care nu participă la întregul tratament A.A. Dar nu lăsăm niciodată ca acest lucru să ne abată de la propriile eforturi de recuperare. Să zicem că Joe Blurp spune: “Dă-o încolo de inventar. Nu l-am scris niciodată, şi tot sunt treaz.” Astfel, Joe dă o imagine înşelătoare despre adevăratul său statut în A.A. El e într-adevăr abstinent, dar în acelaşi timp, încrezut şi nemulţumit. E probabil că până la urmă se îmbată din nou, sau părăseşte A.A.-ul. Destul de des, i se întâmplă amândouă. Trebuie oare să mergem pe urmele egocentrice ale lui Joe? Deloc. Dacă dorim să continuăm recuperarea, ne vom “întări paza” abstinenţei  prin întocmirea inventarului personal. Ca şi Joe, avem multe de învăţat despre “beţia uscată”. Inventarele noastre vor dezvălui simptomele acestei stări.
Cea mai rapidă cale a membrilor A.A. spre beţia fizică duce prin beţia mintală. Când suntem abstinenţi e destul de dificil să realizăm acest lucru, dar e adevărat.
În următoarele pagini sunt discutate opt dintre cele mai comune defecte de caracter, ale noastre. Ele au o contribuţie esenţială la toate tipurile de beţie uscată din A.A., şi aparţin inventarelor, datorită efectelor dăunătoare asupra vieţii noastre.

RESENTIMENTUL


Resentimentul este ca o sabie cu două tăişuri. Taie cu ambele părţi, rănindu-ne pe noi mai grav, decât pe celălalt. Alcoolicii ştiu că lor le face mai mult rău, pentru că îi îndeamnă să bea din nou.
            A.A. afirmă că pentru membrii săi, resentimentul este “inamicul nr. 1”, şi că pune mai mulţi alcoolici în mormânt decât orice altceva.
            Acţiunea sa subtilă este concepută în mod viclean pentru a ne deruta cu privire la pericolul folosirii sale. Membrii cu resentimente pot fi abstinenţi fizic, dar în acelaşi timp sunt foarte beţi mintal. (boală spirituală).
            Resentimentul ne face sclavi pe toţi, legându-ne cu “lanţuri mintale” de lucrul pe care îl urâm.
            Eliberarea o găsim prin rugăciune. Nu ne putem ruga şi urî în acelaşi timp.


A.A.
Beţie uscată
Resentimentul
A.A. Rotgut

            Distilat din Gândirea Putredă şi toate celelalte Defecte de caracter.
            Câteva pahare din această sticlă menţin garantat boala mintală şi spirituală. Această băutură blochează toate eforturile de a vă preda voinţa şi viaţa în grija lui Dumnezeu.
            Dacă încercaţi să scăpaţi de umilinţă – onestitate – serviciu A.A. şi abstinenţa mulţumită, beţi nestingherit.
            Consumând această băutură, alcoolicii deviază de la program şi se îmbată cu succes.
 

LIPSA DE ONESTITATE


Fondatorii noştri au pus eticheta eşecului pe această sticlă, din care am băut cu atâta fervoare. Ei au afirmat că abstinenţa împlinită şi lipsa de onenstitate sunt incompatibile. Aceasta nu este pentru că A.A.-ul aşa a decretat, ci pentru că alcoolicul reacţionează în acest fel.
Cauza acestei reacţii este discutată în detaliu la pag. 55 al cărţii A.A.
Studiaţi capitolul “Cum funcţionează metoda noastră” pentru a afla de ce nu pot fi oneşti cu alţii cei care nu sunt cinstiţi cu sine, şi de ce lipsa onestităţii faţă de noi înşine ne duce la recădere.
Lipsa de onestitate dă naştere la teamă, distruge liniştea sufletească, ne separă de Dumnezeu, ne frustrează eforturile în A.A., şi ne face să bem din nou.


A.A.
Beţie uscată
Lipsa de onestitate
(Double-crosser’
Highball)

            O distilare specială din esenţa pură a incon-secvenţei alcoolice.
            O băutură preferată de bărbaţi şi femei, când obiectivele sunt Înşelăciunea – Furtul – Amăgirea – Frauda – Beţia.
            Cantităţile mari din această băutură vă vor ţine în dezavantaj în A.A. – acasă şi între străini, deopotrivă.
            Puteţi conta pe lipsa de onestitate, pentru experienţe mizerabile şi umilitoare.
            Nu puteţi da greş în eşuarea în A.A. şi în ratarea abstinenţei mulţumite, dacă “trageţi” repetat din această sticlă.
 


CRITICA

Pentru un alcoolic, nu există nimic de criticat în A.A. dacă se află acolo pentru scopul corect.
            Membrii ar trebui să se vadă ca oameni bolnavi, şi să privească programul A.A. ca pe un mijloc de auto-conservare, şi nu ceva ce trebuie criticat.
            În realitate, A.A. devine şcoala şi spitalul nostru. Naşii ne îndrumă, dar noi trebuie să ne dezvoltăm propriile aptitudini prin studierea şi practicarea celor 12 Paşi.
            Aici vom întruni în mod unic, rolul al pacientului, rezidentului, asistentului şi doctorului, tratându-ne boala sub ocotirea lui “Dumnezeu, aşa cum îl înţelegem.”
            Eforturile A.A. s-ar dovedi ineficiente dacă lumea ar avea o atitudine critică faţă de recuperarea noastră. Să ţinem minte acest lucru atunci când devenim critici.


A.A.
Beţie uscată
Critica
(Home-brewed Dissension)

            Acest toxic mintal este obţinut din defectele selectate ale personalităţii alcoolice. Inoculează mintea cu Zvonuri – Bârfă – Căutare de greşeli – Intoleranţă – Gelozie – Revoltă şi Resentiment. Răspândeşte suspiciune nefondată. Ucide unitatea A.A. Critica are un grad crescut de toxicitate. Este băutura preferată pentru cei care stau încă în “scaunul şoferului”. Conferă o stare continuă de mahmureală. Nimic nu ne ameninţă mai mult abstinenţa, decât această băutură a îngâmfării.
 


AUTO-COMPĂTIMIREA


Mila este  un sentiment util pentru suferinţa altora. Mila de sine – sau auto-compătimirea – este însă o greşeală grosolană în aplicarea acestui sentiment valoros, ea fiind o formă extremă a egocentrismului, care întârzie creşterea noastră spirituală.
Există multe forme de auto-compătimire, şi toate sunt greşite.
Membrii care devin dependenţi de această otravă mentală zilnică şi perfidă, duc o viaţă nefericită, şi au puţine şanse de succes în A.A. sau oriunde altundeva.
A fi cuprins de jale, compătimire şi simpatie exagerată faţă de noi înşine, indică un sentiment inferior, născut din instabilitate emoţională care înăbuşe creşterea în A.A.
Auto-compătimirea este fratele resentimentului. Este o revoltă copilărească împotriva lui Dumnezeu, oameni şi împrejurări.
Antidotul pentru această otravă este aprecierea.

A.A.
Beţie uscată
Auto-compătimire
(The Crying Jag of A.A.)

            Nu subestimaţi această blândă băutură mintală. Acţionează lent, dar poartă cu ea o lovitură nimicitoare .
            Auto-compătimirea  – băutura magică – vă ajută să faceţi “din ţânţar armăsar”. Ţineţi regim cu această băutură, şi veţi deveni molaticul A.A.-ului.
            Vă măreşte problemele. Vă impregnează cu detalii de calamităţi, până nu mai puteţi vedea posibilităţile utile din jurul vostru.
            Auto-compătimirea  este revoltă deghizată – revoltă împotriva împrejurărilor şi împotriva Voinţei lui Dumnezeu. Eliminaţi-o prin apreciere şi credinţă.
 


INTOLERANŢA

Toleranţa, acţionând ca un lubrifiant, reduce fricţiunile şi menţine mişcarea fină a segmenţilor A.A.-ului pe “rulmenţii” umilinţei şi serviciului.
Cei 12 Paşi sunt construiţi pe fundamentul toleranţei. Fără A.A. nu ar exista.
Dispoziţia de a tolera alte credinţe şi practici decât ale noastre, este o parte importantă a schimbării de personalitate, pe care o atingem cu ajutorul celor 12 Paşi. Este un semn bun al maturităţii emoţionale.
Intoleranţa este opusul celor de mai sus. Este latura personalităţii alcoolice pe care încercăm să o schimbăm. Prin verificarea zilnică a acestui defect de caracter, putem determina măsura progresului nostru. Inventarul scris al Pasului 4 este un bun început pentru acesta.


A.A.
Beţie uscată
Intoleranţă
(Unadulterated Sourpuss Juice)

            Intoleranţa, uleiul de lipire a beţiei mintale, împrăştie repede şansele de recuperare în A.A. Opreşte entuziasmul pentru cei 12 Paşi.
            Cauzează boală spirituală. Nu dă greş niciodată în a vă conferi acel sentiment de “la dracu cu toată lumea, în afară de mine”.
            Această băutură e de neîntrecut în blocarea libertăţii  şi fericirii familiei, prietenilor şi asociaţilor.
            Este inegalabilă pentru recăderi.
            Dacă vreţi să fiţi beat – nefericit – nepopular şi neataşat de A.A., încercaţi intoleranţa.
            Pentru aceste rezultate, puteţi deveni dependent de ea.
 


GELOZIA

Gelozia poate deveni o combinaţie a tuturor emoţiilor, impulsurilor şi sentimentelor. Fiecare emoţie îşi are caracteristicile bune şi rele, dar nu şi gelozia. Ea este compusă numai din latura negativă a sentimentelor.
Membrii geloşi nu pot trăi o viaţă normală în A.A. Ei sunt motivaţi de teamă, neîncredere şi resentiment. În această stare de spirit nu putem avea pace sufletească. Ne lipseşte credinţa în A.A. nu mai avem încredere în Dumnezeu sau în semenii noştrii.
Aspirăm la lucruri pe care nu le putem obţine, şi ne ţinem grupul în tensiune din cauza obsesiei noastre ciudate.
Invidia revendică devotamentul exclusiv al altora. Nu tolerează rivalitatea. Gelozia şi critica au dus la destrămarea multor grupuri A.A.
Nu trebuie trecute cu vederea la inventarul personal.


A.A.
Beţie uscată
Gelozia
(Dynamite Cocktail)

            Un amestec tare din toate elementele beţiei mintale, obţinut din fermentarea sentimentelor de teamă şi individie.
            Conţine: Teamă – Mânie – Resentiment – Auto-compătimire – Lipsă de onestitate – Răzbunare – Intoleranţă şi Ură.
            Folosirea a acestei monstruozităţi emoţionale va captura mintea alcoolică, până o infectează sau o distruge, ca o tumoare malignă.
            Gelozia pe afecţiunea – poziţia socială, talentele, bunurile – unei persoane, arată o stare mintală periculoasă pentru orice membru A.A.
 


MÂNIA

Mânia este un sentiment puternic de nemulţumire, care ne impune să acţionăm în virtutea antagonismului, furiei şi violenţei.
Este un impuls uman, încărcat cu o doză mare de energie mintală şi fizică. Dar din moment ce suntem nevoiţi să trăim cu ea, trebuie să învăţăm cum să o canalizăm spre scopuri obiective. În cele mai multe cazuri însă, trebuie să o eliminăm, altfel ne distruge ea.
Mânia, într-un sens mai larg, indică o pierdere intenţionată de auto-control. Furia şi explozia de mânie implică o pasiune copleşitoare la limita nebuniei, cu intenţia de răzbunare şi pedepsire.
Cei 12 Paşi sunt un mod spiritual de viaţă, care se opun frontal mâniei, în toate fazele acesteia. Ei sunt mijloace prin care învăţăm să stăpânim influenţa dăunătoare a acestui sentiment. Este necesar să ne “inventariem” mânia.

A.A.
Beţie uscată
Mânia
(TNT Special)

            Un preparat letal, fiert direct din picături devastatoare de otravă mintală. O băutură opţională, pentru cei care vor să joace rolul lui Dumnezeu.
            Un sentiment specific, îndreptat spre rănirea altora. Scopul final al mâniei e să ucidă sau să distrugă. Omul primitiv o folosea, ca mijloc de supravieţuire.
            A.A. nu pomeneşte de nici o împrejurare, în care membrii noştrii ar beneficia de pe urma ei.
            Dimpotrivă, ne avertizează să o evităm.
            Mânia se opune tuturor principiilor de 12 Paşi. Ea depăşeşte raţiunea.
            Ne separă de Dumnezeu şi de ajutorul spiritual, necesar recuperării.
 
TEAMA

Teama este un sentiment dureros, marcat prin starea de alarmă. Efectele ei puternice sunt binecunoscute atât alcoolicului, cât şi familiei sale.
Familia se teme pentru sănătatea alcoolicului, şi pentru securitatea proprie. Alcoolicul se teme de incapacitatea sa de adaptare la o viaţă normală, incapacitate datorată băutului.
Teama este o energie distructivă pe care am folosit-o mult timp împotriva noastră. Ea aparţine inventarului personal, deoarece în majoritatea timpului, efectele ei erau negative. Descoperim, că temerile noastre sunt strâns legate de vinovăţia conştientizată, care provine fără îndoială din băutul compulsiv.
Manifestându-se în condiţii normale, teama are rolul de a asigura supravieţuirea individului. Cărticica Roşie o descrie mai detaliat la pag. 69-75.

A.A.
Beţie uscată
Teamă
(A.A. Jitters)

            Sigur – Eficient – Acţiune rapidă – Frustrant – Terifiant – Paralizant – Mortal.
            Teama induce energia de a fugi de realitate, sau de a te sustrage ei. Îmbătaţi cu această otravă mintală, ne-am pus credinţa distorsionată în idei dăunutoare sănătăţii – vieţii – familiei – reputaţiei – poziţiei sociale – situaţiei financiare – anonimităţii şi abstinenţei noastre.
            Teama se opune celor 12 Paşi. Antidotul ei este credinţa. Credinţa în programul A.A., de a ne ajuta să ne recuperăm sănătatea .
            Credinţa în puterea lui Dumnezeu de a înfăptui miracolul abstinenţei împlinite în vieţile noastre.
 

PRIMA REAMINTIRE ZILNICĂ

Astăzi, să fim sinceri. Să privim realitatea în faţă. Alcoolul e o băutură inofensivă pentru majoritatea oamenilor, dar în cazul alcoolicilor, este un drog. Folosirea necontrolată a acestui narcotic ne-a îmbolnăvit trupul, mintea şi spiritul. Suntem total neputincioşi în faţa lui. Ne pune în pericol viaţa şi sănătatea.

INVENTAR ZILNIC

Cât de alcoolici suntem? Bem în mod normal? Suntem noi sătui de lupta cu alcoolul? Am ajuns cu adevărat la “fundul sacului”?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Ca alcoolici bolnavi, ar trebui să ne alăturăm A.A.-ului. Ca membri, ar trebui să ne reamintim zilnic, că încercăm să stopăm o boală incurabilă. Că suntem bolnavi, – nu simpli nebuni. Băutul nostru necontrolat ne-a pus într-o situaţie foarte proastă. A continua sau a renunţa – asta e întrebarea. Alcoolicii activi nu pot face nici una nici alta – asta e problema noastră. Pentru a trăi normal, trebuie să renunţăm la băut – acesta este un fapt de necontestat. Fără A.A. e imposibil. A.A.-ul este soluţia cea mai bună la problema noastră cu băutul.

CONTACT SPIRITUAL
Tatăl Nostru, dă-ne capacitatea să înţelegem boala pe care o avem. Întăreşte-ne eforturile să o învingem. Condu-ne pe cărarea abstinenţei mulţumite.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

A.A. este alcătuit din persoane care încearcă să compenseze greşelile unei vieţi întregi. Aceasta este premisa pe care se bazează recuperarea noastră. Prin studiu şi străduinţă sinceră, ne oprim evoluţia bolii mintale şi spirituale, dar trecem cu uşurinţă pe lângă boala noastră fizică. Partea derutantă a alcoolismului este desconsiderarea stării fizice. Ne implicăm prea mult în tratarea bolii, pe când ar trebui mai degrabă să ne întărim trupul, pentru a o preveni.
A DOUA REAMINTIRE ZILNICĂ

Bolnavi – Disperaţi – Neajutoraţi, am cerut ajutorul A.A.-ului. Ajutorul a venit. Nu mai târziu, ci chiar în ziua aceea. Aşa funcţionează Alcoolicii Anonimi, zi de zi. Cu ziua de ieri lăsată în spate, cea de mâine poate deveni una fericită şi fără alcool, - dacă trăim programul A.A. de bună voie, astăzi.   

INVENTAR ZILNIC

Ne reţine cumva falsa mândrie de la admiterea alcoolismului nostru? Suntem dispuşi să curăţăm mizeria de ieri? Vrem să începem astăzi o viaţă nouă în A.A.?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE
Eşecurile triste care ne molipsesc astăzi viaţa, nu sunt rezultatul întâmplării. Ele nu au apărut peste noapte. Le-am “câştigat” în timp. Ele sunt “recompensa” a mii de zile de ieri, petrecute în beţie. Dar – ele nu înseamnă sfârşitul. Peste ruinele unei vieţi costisitoare, putem reconstrui o viaţă nouă, fericită, fără băutură. Douăzeci şi patru de ore de băut ne făceau bolnavi. Douăzeci şi patru de ore de trăire a principiilor A.A., ne fac bine. Timpul nostru de băut s-a scurs. Poate ar trebui să începem să trăim programul A.A., astăzi.

CONTACT SPIRITUAL
Tatăl Nostru, îndrumă-ne gândurile. Învaţă-ne să luăm deciziile corecte. Dă-ne imboldul necesar, să începem reconstruirea zilnică a vieţilor noastre instabile. Înzestrează-ne cu puterea necesară pentru asta.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE
Anii de băut intens ne-au privat de substanţele nutritive necesare organismului, cum sunt mineralele şi vitaminele. Reintroducerea lor prin hrană şi îngrijiri medicale, cere timp. A.A.-ul nu poate asigura această îngrijire. Trebuie să ne planificăm recuperarea fizică, astfel încât să  cuprindă consumarea zilnică a substanţelor nutritive, a hranei care fortifică organismul, şi perioadele regulate de odihnă. Sănătatea este esenţială pentru recuperarea noastră – aceasta trebuie să fie o preocupare zilnică.


A TREIA REAMINTIRE ZILNICĂ

Înainte de A.A., alcoolicii se confruntau cu o viaţă plină de suferinţe şi disperare neîmpărtăşită; se contura un viitor înfricoşător, comparat cu al nostru – deoarece, noi putem alege între băut şi o abstinenţă împlinită. De ce merităm miracolul A.A.-ului, este o întrebare prea derutantă pentru noi, dar, în orice caz, demnă de gânduri de apreciere.

INVENTAR ZILNIC

Este A.A.-ul un program inspirat? Oare suntem demni de el? Suntem noi în stare să apreciem posibilităţile sale, care ne conferă sănătate şi viaţă? Suntem noi dispuşi să ne folosim de ele?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Dumnezeu, în preocuparea Sa pentru A.A., pare să fi spus: “Arătaţi-mi bunăvoinţa de a trăi în abstinenţă, iar Eu voi înfăptui în vieţile voastre, miracolul abstinenţei împlinite. Vă voi da cartea Alcoolicii Anonimi. În ea se află răspunsurile la toate problemele voastre legate de alcool. Veţi avea un pic de înţelepciune şi un pic de putere, iar Eu voi lăsa uşa recuperării voastre, întredeschisă. Cred în voi. Nu mă dezamăgiţi!”

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ne dăm seama că recuperarea noastră din alcoolism depinde de condiţia noastră fizică şi spirituală. Te rugăm, ajută-ne să le îmbunătăţim.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Big Book-ul ne reaminteşte, că băutul obsesiv ne-a deteriorat starea fizică – că în momentul intrării în A.A, sănătatea ne era de obicei percară. Ne recomandă “spitalizare pentru alcoolicul cu nervii zdruncinaţi şi mintea înceţoşată”, ca să i se limpezească mintea, pentru a înţelege programul de recuperare, oferit de A.A. Naşii ar trebui să depună efort pentru a aplica această regulă, oriunde e posibil.

A PATRA REAMINTIRE ZILNICĂ

Cu speranţe şi îndoieli, am venit la prima noastră întâlnire A.A. Aici, am găsit înţelegere şi simpatie, dar nu şi pacea sufletească. Fiind încă în “scaunul şoferului”, eram plini de anxietate în ceea ce privea viitorul. Vedeam A.A.-ul funcţionând pentru alţii, dar cazul nostru părea fără speranţă. Cum putea să ne ajute?

INVENTAR ZILNIC

Poate singurătatea şi auto-compătimirea să împiedice progresul A.A.? Cum le putem învinge? Este neliniştea un semn al lipsei de credinţă? Oare va funţiona A.A.-ul şi pentru noi?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Singurătatea ne dă un impuls puternic de a bea. A.A. ucide acest impuls prin prietenie. Depinde de noi, să cultivăm prietenii în A.A. Anxietatea blochează trăirea celor 12 Paşi. Indică lipsa credinţei în Dumnezeu, şi este o formă de teamă. Avem nevoie de curaj moral, pentru a trăi programul A.A. – trebuie să eliberăm “scaunul şoferului”, şi să eliminăm auto-compătimirea şi teama. Necesită curaj de asemenea, să faci faţă unui alt beţiv. A.A. funcţionează, dacă alegem forma corectă de curaj.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ne rugăm pentru credinţă şi curaj spiritual, pentru a ne putea privi problemele în faţă. Te rugăm, dă-ne înţelepciunea să ne cunoaştem slăbiciunile, şi puterea să ne reconstruim vieţile.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Alcoolicii suferă de tulburări gastrice, fiindcă obţin cam o treime din calorii din alcool, care nu conţine nici proteine, nici vitamine sau minerale. Viaţa de reabilitare în A.A., ne permite să eliminăm treptat aceste deficienţe, printr-o dietă zilnică echilibrată, cu alimente potrivite nevoilor noastre fizice, necesare bunăstării generale.

A CINCEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Cartea A.A. spune că ori ne ucidem egocentrismul, ori el ne va ucide pe noi; că suntem exemple de “culme a îndărătniciei egoiste neînfrânate” – grandomani “cine mi-s eu!”, incapabili de a ne administra viaţa. Acestea par incredibile şi greu de admis, şi totuşi, nu ne putem recupera până nu le admitem şi credem sincer că ele există în noi.

INVENTAR ZILNIC

Ce spuneţi despre egocentrism? Ne va ruina? Ducem noi o viaţă lipsită de stabilitate? A sosit momentul să terminăm cu acest complex al “Eu”-lui, şi să începem să trăim prin “Noi”?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Egocentrismul se opune oricărui principiu spiritual. Înfruntând aceste principii, alcoolicii au cunoscut mereu înfrângerea. Prin asumarea rolului lui Dumnezeu, lăudându-ne “Am făcut asta – am făcut aia – dacă
n-aş fi fost eu…”, raţionalizam în “cuşeta” noastră alcoolică. Am confundat nebunia şi sclavia cu forţa şi libertatea. A.A. ne va ajuta să învingem această sclavie. Cu toate astea, primul nostru pas spre libertate este eliberarea de noi înşine.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, iartă-ne egocentrismul şi răul pe care acesta l-a făcut altora. Ne rugăm pentru cunoaşterea Voii Tale în ce ne priveşte. Facă-se voia Ta.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Noii veniţi ajung adesea în A.A. la limita delirului şi epuizării fizice totale. Au nevoie de spitalizare, odihnă, îngrijiri medicale şi restabilire fizică, prin hrănire intravenoasă şi normală.
Ar trebui să ţinem minte că un narcotic puternic, precum alcoolul, ne-a afectat corpul. Natura are nevoie de ajutorul şi colaborarea noastră  pentru a remedia daunele provocate. Ignorând acest fapt, ne încetinim recuperarea.
A ŞASEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Confuzi şi slăbiţi de băutul compulsiv, aveam aşteptarea vagă ca A.A.-ul să ne vindece peste noapte. Între timp, am învăţat că alcoolismul nu poate fi vindecat, numai oprit. Am descoperit, că abstinenţa mulţumită se naşte din obiceiuri noi, zilnice, formate în secundele, minutele şi orele trăirii simple a principiilor A.A.

INVENTAR ZILNIC
De ce este necesară schimbarea de personalitate, recuperării noastre? Putem să ne recuperăm din alcoolism peste noapte?  Ne va îmbunătăţi studierea cărţilor A.A., modul de gândire?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Succesul în A.A. este proporţional cu obiceiurile de 12 Paşi pe care  le formăm şi practicăm. Modul de gândire alcoolic ne menţine într-o stare de revoltă şi sclavie. Lipsa de onestitate şi rezervele faţă de program sunt precursorii eşecului. Teama de viaţa fără alcool, este o dorinţă inconştientă de a controla băutul. Libertatea noastră constă în admiterea acestor realităţi, şi în predarea defectelor de caracter lui “Dumnezeu, aşa cum îl înţelegem”. Înţelegerea începe cu capitularea.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, deschide-ne spiritul pentru adevărurile A.A. Eliberează-ne din vechile noastre obiceiuri, şi umple-ne de dorinţa de a crea noi obiceiuri A.A. spirituale.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Starea bună de sănătate nu ar trebui neglijată, când e vorba despre condiţiile reabilitării de pe urma alcoolismului. Faptul că un membru A.A. se simte destul de bine ca să se dea jos din pat, nu înseamnă că e şi puternic, viguros sau scăpat de simptomele bolii. Prea mulţi din comunitatea noastră decedează înainte de vreme, datorită refuzului lor de a-şi îmbunătăţi starea de sănătate, şi continuă să-şi dreneze energia limitată, şi aşa epuizată de excesele alcoolice.
A ŞAPTEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Nu se poate accentua destul importanţa admiterii “neputinţei noastre în faţa alcoolului” sau că “nu mai suntem stăpâni pe viaţa noastră”, din cauza dependenţei care o stăpâneşte. Abstinenţa durabilă necesită această admitere. În loc să o considerăm lipsă de voinţă, trebuie să ne atribuim problema, alcoolismului (o boală).

INVENTAR ZILNIC

De ce trebuie să ne admitem alcoolismul? Este cumva o scuză pentru băut? Dacă trebuie fim abstinenţi în A.A., de ce nu putem realiza acest lucru prin putere de voinţă?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

A.A. începe să funcţioneze în momentul în care ne admitem alcoolismul, şi cerem ajutor pentru a-l trata. Admiterea nevoii de ajutor, activează forţele puternice ale onestităţii şi umilinţei din interiorul nostru. Ele sunt rudimentele recuperării. Nu trebuie să ne scuzăm. Alcoolismul este o boală, care ne afectează trupul şi mintea. Trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu, ca să ne vindece boala spirituală. Ne tratăm organismul cu ajutorul îngrijirilor medicale – nu prin puterea voinţei.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ne admitem alcoolismul. Ajută-ne să ne recuperăm de pe urma lui. Vrem să cooperăm. Învaţă-ne cum să ne refacem vieţile – pe plan fizic şi spiritual, deopotrivă.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Probabil că toţi membrii A.A. ar trebui văzuţi de un medic competent, pentru a determina starea ficatului lor. Mulţi au ficatul mărit, iar alţii suferă de o formă mai uşoară a cirozei hepatice. Majoritatea, de obicei, nu suferă de aceste afecţiuni. Ar trebui totuşi să fim conştienţi de starea noastră de sănătate, şi la nevoie, să primim îngrijiri medicale. Depistate la timp, aceste afecţiuni pot fi tratate cu succes.
A OPTA REAMINTIRE ZILNICĂ

În mod sigur, există nebunie în alcoolism – nu numai în acel prim pahar, ci şi în nesfârşitele beţii, care urmează. Eşuând în încercarea de a înceta băutul prin forţe proprii, am ajuns la capătul resurselor umane. A.A. sugerează să ne lăsăm comportamentul dement în grija unei Puteri Superioare.

INVENTAR ZILNIC

Există boală mintală în alcoolismul nostru? Suntem noi neajutoraţi în faţa ei? Cum o putem învinge? Trebuie să ne vină ajutorul din partea unei Puteri Superioare?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Cântărind nebunia alcoolismului, trebuie să admitem faptul, că indiferent de cât de sinceră ne era hotărârea, sau cât de realist planul de acţiune,– întotdeauna reuşeam să ne facem “praştie”. Puţini oameni ne  egalau în stupiditate sau auto-amăgire. Ne justificam greşelile, dar refuzam să profităm de pe urma lor. Fiind “impregnaţi” cu băutură şi cu idei distorsionate, ne lipsea normalitatea auto-conservării, care poate fi redată alcoolicului activ, numai de către Dumnezeu.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, fă-ne să realizăm nebunia comportamentului nostru de băutori. Dă-ne credinţa în Puterea Ta, de a ne reda instinctul auto-conservării.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

A.A.-ul ne spune că suntem bolnavi fizic şi mintal: “în concepţia noastră… orice descriere care omite acest factor fizic, este incompletă”. Sănătatea ajută abstinenţa. Să nu o neglijăm. Măsurile de precauţie ne pot scuti de experienţa neplăcută a recăderii. Ele pot dezvălui debutul bolii în timp util, făcând posibilă îngrijirea preventivă.

A NOUA REAMINTIRE ZILNICĂ

Reţinerile, îndoielile şi teama asaltează minţile noilor veniţi, împiedicându-le recuperarea în A.A. Vânzătorii se îndoiesc de capacitatea lor de a vinde, fără impulsul dat de alcool. Unii se tem că identitatea le va fi dezvăluită. Alţii se întreabă cum vor putea evita barurile şi prietenii băutori, sau cum să-şi justifice refuzul de a bea. 

INVENTAR ZILNIC

Putem fi rezervaţi şi trăi, în acelaşi timp, cei 12 Paşi?  Este teama semnul unui eşec viitor? Îi evităm pe prietenii băutori? Cum răspunde A.A.-ul la astfel de întrebări?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Cartea Alcoolicii Anonimi deţine răspunsurile la toate problemele noastre de recuperare. Din ele, învăţăm că lipsa de încredere şi teama sunt atitudini mintale periculoase pentru alcoolic. Se sugerează că securitatea şi abstinenţa noastră vor veni din credinţa în Dumnezeu, şi din practicarea celor 12 Paşi. Se explică modul viitor de conduită cu prietenii băutori, şi motivul pe care îl dăm pentru abstinenţa noastră. Vedeţi în Cartea A.A.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, înlocuieşte-ne rezervele şi teama, cu credinţă, curaj şi înţelegere a principiilor A.A. Inspiră-ne cu o dorinţă onestă de a reuşi în A.A.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Deseori, după diferite perioade de abstinenţă, ne plângem de oboseală fizică, dureri vagi, artrită, tulburări gastrice şi insomnie. Le atribuim vieţii pe care o ducem în abstinenţă, şi recurgem la vreun medicament sau elixir “brevetat”. Există antidoturi mai bune pentru sănătate. Poate ar trebui să scădem numărul ţigărilor zilnice şi a cantităţii de cafea, să nu mai trăim exclusiv pe cafea şi desert, şi să încercăm să dormim opt ore în fiecare noapte.

A ZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Politica de “Ce a fost, a trecut” cu privire la trecutul nostru de băutori, este singura bază pentru reabilitarea noastră. Prin trăirea principiilor A.A., învăţăm cum i-a afectat băutul nostru pe alţii. Avem mustrări de conştiinţă, dar asta nu rezolvă daunele provocate. A.A. sugerează să ne reparăm greşelile.

INVENTAR ZILNIC
Încercăm noi să ne reabilităm vieţile? Avem lista cu oamenii pe care i-am rănit? Suntem dispuşi să ne reparăm greşelile în mod corect, faţă de ei?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Da, încercăm să ne reconstruim vieţile în conformitate cu principiile celor 12 Paşi, pentru a trăi într-o abstinenţă împlinită, dar nu pe socoteala altora. “Trăieşte, şi lasă şi pe alţii să trăiască”- acesta este moto-ul nostru. “Ce a fost, a trecut” e uitat, dar nu şi răul făcut. Avem nevoie de iertare, pentru a ne recupera din boala noastră. A accepta iertarea, fără să o oferim la rândul nostru, sfidează toate legile spirituale, şi ne ameninţă abstinenţa. Repararea greşelilor are efect benefic asupra conştiinţei noastre.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, Îţi cerem iertare pentru răul pe care l-am făcut altora. Fie ca şi noi să devenim iertători. Te rugăm, fortifică-ne mintea şi bunăvoinţa, pentru a ne repara greşelile în mod corect.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Din medicină, învăţăm că majoritatea cazurilor de deces se datorează sîngelui şi a circulaţiei acestuia. Afecţiunile cardiace se situează în fruntea acestei categorii. Alcoolicii nu fac excepţie de la regulă. Mulţi membri au parte de o moarte lipsită de sens, pentru că ignoră simptomele de avertisment ale inimii, şi le tratează prea târziu. Durerea şi amorţeala în braţe, oboseala, respiraţia precipitată după eforturi uşoare, arsurile la stomac, şi edemele sunt simptome, care ar trebui diagnosticate la timp de medicii noştri.
A UNSPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

În timpul agoniei de mahmureală, ne doream de multe ori ajutorul şi liniştea sufletească. Ne rugam pentru ajutor, dar rareori ne rugam pentru abstinenţă permanentă. Vroiam să avem efectele narcotice ale alcoolului, fără penalizările care urmau. Dar rugăciunile noastre rămâneau mereu fără răspuns. Părea că ne desparte o barieră de abstinenţa mulţumită.

INVENTAR ZILNIC

Ce era această barieră? Ne rugam cumva în inconştientul nostru pentru vreo formă de băut controlat? Este în regulă să ne facem un inventar moral? Trebui să ne listăm defectele de caracter?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

A.A. nu ne constrânge mai mult să facem ceva, decât ar face-o prietenii băutori, pentru a ne convinge să bem. Alcoolicii oricum fac ce vor, indiferent că sunt în interiorul sau în afara A.A.-ului – de asta ne aflăm aici. “Trebuie” înseamnă “de bună voie”. Membrii înţelepţi, amintindu-şi de tortura zilelor de băut, fac o listă cu defectele lor de caracter. Acele mahmureli îngrozitoare nu fuseseră doar coşmaruri. Ele pot apărea din nou. Un inventar onest le poate preveni.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, păstrează-ne mintea deschisă, şi pregătiţi, să câştigăm cel mai mare ajutor posibil, din trăirea celor 12 Paşi. Ajută-ne să scriem un inventar onest.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Mii de oameni cu afecţiuni cardiace duc o viaţă lungă şi fericită, admiţând liniştit boala, şi cooperând cu medicii lor în tratarea acesteia. Marea lor speranţă pentru o viaţă îndelungată, se materializază prin traiul în limitele funcţionale a organului slăbit. Indicaţia medicală de bază este odihna. Cele de evitat sunt oboseala, supra-alimentaţia, infecţiile, obezitatea şi tulburările emoţionale.
A DOUĂSPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

“Am hotărât.” Cât de uşor este să îndeplinim doar parţial cerinţele oricărui Pas. Dar cât de greu e să decidem, că suntem destul de bolnavi pentru a ne “lăsa voinţa şi viaţa în grija lui Dumnezeu”. Cât de greu e să căutăm înţelegerea Voii lui Dumnezeu. Şi cât de uşor e să confundăm declaraţiile făcute cu jumătate de inimă sau doar cu gura, cu decizia şi capitularea adevărată!

INVENTAR ZILNIC

Suntem în A.A. numai de dragul de a fi acolo? Am decis că vrem ajutorul lui Dumnezeu pentru a trăi abstinenţi? Suntem sinceri, sau vorbim numai, fără convingere?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Nu există cale de mijloc pentru alcoolicul activ – este ori băutor ori abstinent. La cei 12 Paşi contra John Barleycorn, A.A. reprezintă un caz similar. Din moment ce nu putem bea şi trăi în acelaşi timp, alegerea noastră va fi A.A.-ul. Cu vieţile noastre în joc, nu ne putem permite ca protecţia noastră să depindă de vorbe în gol. Recuperarea din alcoolism este o problemă serioasă pentru noi. Avem deopotrivă nevoie de cei 12 Paşi şi de ajutorul lui Dumnezeu pentru a ne face bine.

CONTACT SPIRITUAL
Tatăl Nostru, eliberează această zi de sfidare, îndoială şi indecizie. Învaţă-ne valoarea supunerii. Stabilizează-ne gândirea, potrivit nevoii noastre.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE
Omul este creatura multor obiceiuri. Alcoolicii şi-au format obiceiuri proaste de mâncat şi de băut, care nu favorizează starea bună de sănătate. Unii dintre noi au devenit supra-ponderali din cauza alimentaţiei excesive, care depăşeşte necesităţile organismului. Aceasta aruncă o povară în plus asupra inimii, crescând tensiunea arterială şi scurtându-ne viaţa. Ar trebui să acordăm atenţie sporită regimului alimentar, pentru a ne feri de bolile coronariene, apoplexie şi alte boli asociate cu obezitatea.
A TREISPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Virtuţile anonimităţii sunt multe şi cu efecte de lungă durată pentru membrii mai vechi. Pentru noul venit, anonimitatea are o semnificaţie specială. Ea accentează păstrarea secretului. Este vorba de o discreţie totală, sub protecţia căreia recuperarea poate avea loc, fără publicitate sau stigmatizare. Folosirea anonimităţii este privilegiul nostru, dar şi obligaţia de a proteja.

INVENTAR ZILNIC
Am realizat adevărata valoare a anonimităţii? Care sunt câteva din valorile ei spirituale? Este obligaţia noastră să protejăm identitatea altor membrii?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Anonimitatea este vitală pentru grupul A.A. Ajutarea anonimă a altei persoane este un act spiritual – esenţa vie a A.A.-ului. Nu ar trebui să existe încălcări ale anonimităţii. A ţine secrete, face parte din gândirea alcoolică. Încercam să ne ascundem băutul, şi ne muşamalizam mahmurelile. Nimeni nu ne credea. Anonimitatea nu funcţiona pentru băut, dar funcţionează în mod cert în cazul recuperării. Ne permite în acelaşi timp, să lucrăm nestingheriţi cu alţii.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, Îţi mulţumim pentru A.A. Ajută-ne să îi trăim programul, să îi înţelegem principiile, şi să învăţăm valorile spirituale ale anonimităţii.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Nu este nimic anonim în starea proastă de sănătate a vreunui membru. Aceasta se poate observa din gândirea lui confuză, lipsa de entuziasm, palmele ude şi incapacitatea de a trăi într-o recuperare zilnică. Starea precară de sănătate provoacă nervozitate şi iritabilitate, la întâlniri. Conduce la gândire intolerantă şi stăpânită de resentimente. Ne poate îmbăta. Membrii nu sunt criticaţi dacă sunt bolnavi, dar au datoria faţă de ei înşişi, să se facă bine.
A PAISPREZECEA  REAMINTIRE ZILNICĂ

Mulţi dintre noi s-au împotmolit la termenul trezire spirituală. Prin confundarea A.A.-ului cu religia organizată, am întâmpinat greutăţi la interpretarea unghiului spiritual. Prin încercarea de a Îl defini pe Dumnezeu, şi percepe A.A.-ul prin prisma crezului religios, am fost cuprinşi de frustrare, şi trăiam un mod de viaţă A.A. ineficient.

INVENTAR ZILNIC

Sunt obiectivele A.A. şi cele ale religiei organizate, aceleaşi? Este cumva obiectivul nostru să salvăm suflete? Există semne care identifică trezirea spirituală?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

A.A. oferă un program de 24 ore, împrumutat din medicină, religie şi psihologie prin care ne oprim alcoolismul, o boală incurabilă. Programul utilizează ajutorul fizic, mintal şi spiritual, pentru a menţine o abstinenţă mulţumită, pe perioade de 24 de ore. Sugerează un contact zilnic cu Dumnezeu, aşa cum Îl înţelegem. A.A. nu este o religie. Noi vedem în onestitate, abstinenţă, iertare, repararea greşelilor faţă de semeni şi iubire, semnele unei treziri spirtuale.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, recunoaştem puterea spirituală latentă din noi înşine, şi Îţi cerem ajutorul, ca să îl putem dezvolta. Te rugăm, trezeşte-ne la posibilităţile noastre spirituale.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Nu există teste scrise pentru a intra în A.A. Modul în care ne recuperăm, depinde numai de alegerea noastră. Putem ori să ne scufundăm, ori să înotăm. Dar înotul cere o stare bună de sănătate. La fel şi recuperarea satisfăcătoare din alcoolism. Ar trebui să recunoaştem acest fapt, şi să ne îmbunătăţim calitatea sănătăţii, savurând astfel viaţa la întreaga ei capacitate. Membrii A.A. sunt foarte eficienţi, când au o condiţie fizică bună.
A CINCISPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Uneori, vitalitatea noastră e scăzută. Fiind neliniştiţi şi nervoşi, simţim nevoia de a bea. Iritaţi, nefericiţi şi egocentrici, ne tragem înapoi în locul preferat – în “locul şoferului”. Resentimentele, îngrijorarea şi intoleranţa ne întunecă gândirea. Ne este greu să ne rugăm. Lipsim de la întâlniri şi neglijăm ajutorarea altora.

INVENTAR ZILNIC

Cum ne interpretăm sentimentele de descumpănire şi nervozitate? De ce avem aceste impulsuri de a bea? De ce e atât de greu să ne rugăm? Ce putem face în legătură cu acestea?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Starea de epuizare fizică îl face nervos pe alcoolic, şi îi provoacă impulsul de a bea. Excesul în muncă, lipsa odihnei şi regimul alimentar nepotrivit, favorizează atitudinile pline de resentiment ale auto-compătimirii şi intoleranţei. Astfel de atitudini ne separă de Dumnezeu. Ele ne ucid liniştea sufletească, şi duc la îmbătare. Trebuie să recunoaştem aceste simptome, şi să le îndepărtăm cauzele. Alimentaţia, munca, odihna, joaca şi rugăciunea inteligentă, ne ajută în această străduinţă.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, învaţă-ne semnificaţia zicalei “Fiecare lucru la timpul lui”. Înzestrează-ne cu raţiunea necesară păstrării unui corp sănătos.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Drumul recuperării este presărat cu capcane, unele dintre ele fiind fizice. Alcoolismul ne epuizează deseori energia fizică. Membrii care continuă să-şi supra-solicite sistemul nervos, riscă să dea de necazuri. Mintea noastră nu poate funţiona independent de corp – şi nici nu poate funţiona normal într-un corp bolnav. Evident, restabilirea fizică serveşte interesele noastre cele mai bune.

A ŞAISPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Vă amintiţi vechea zicală: “Un lanţ nu este mai puternic, decât veriga sa cea mai slabă”? Alcoolismul este veriga slabă din lanţul vieţii noastre, şi în plus, cea care creează confuzie, deoarece cuprinde trei verigi mici într-una mare. Ele sunt aspectele fizice, mintale şi spirituale ale bolii alcoolismului, de pe urma căruia A.A. oferă cea mai bună şansă de recuperare.

INVENTAR ZILNIC

Bun? Mai bun? Cel mai bun? Abstinenţă simplă sau abstinenţă împlinită? Care să fie? Să ucidem sau să îmbunătăţim oportunităţile A.A.?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Am intrat în A.A. pentru a pune capăt nebuniei alcoolismului, şi să trăim o viaţă fericită, fără băutură. Ne-am admis boala, şi am căzut de acord să ne facem bine. Lipsa instinctului de auto-conservare în A.A., pare un nou fel de nebunie. Odată ce am făcut progrese cu sănătatea fizică şi mintală, nu ar trebui să refuzăm maturizarea emoţională şi spirituală. Recunoscând acest fapt, ar trebui să depunem efort, pentru maturizare în A.A.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ţine-ne conştienţi de natura fatală a bolii noastre, şi de nebunia alcoolismului. Ajută-ne să întărim verigile slabe ale lanţului personalităţii noastre.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Faceţi bugetul energiei voastre. Planificaţi-vă activităţile zilei. Evitaţi excitările emoţionale. Stabiliţi-vă perioade zilnice de odihnă. Nu uitaţi că recuperarea voastră trebuie să se producă pe plan fizic, mintal şi spiritual, deopotrivă. Trebuie să ne conservăm energia, prin observarea semnelor de oboseală, care semnalează că activităţile noastre au devenit excesive. Rezultatul va fi economie de energie, care asigură o sănătate mai bună.


A ŞAPTESPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Un vechi membru s-a îmbătat, dar s-a oprit din băut, înainte să se întâmple ceva grav. Grupul său nu ştia nimic, aşa că nu i-a anunţat despre recăderea sa. A raţionalizat-o ca pe o “alunecare” minoră, şi s-a întors la grup, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Incertitudinea şi teama i-au influenţat progresul, cauzând alte recăderi.

INVENTAR ZILNIC

Cât de serioasă e o recădere? Trebuia să o mărturisească membrilor grupului? Ce l-a făcut să bea? Îi iartă A.A.-ul pe cei care recad?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Toate recăderile sunt serioase – unele sunt fatale. Cele numite “minore” înseamnă beţii nesfârşite. Ele vor ajunge la apogeu, mai târziu. Lipsa de onestitate, într-o formă sau alta, este baza unei recăderi. Acest membru trebuia să  fi mărturisit grupului, ce i s-a întâmplat.. Ca pacienţi A.A., avem încă o minte alcoolică. Gândim în termeni de băut, dacă nu putem fi oneşti cu noi înşine. Cei care recad, sunt bolnavi. A.A. nu poate ierta o boală, dar poate ajuta membrii bolnavi să se facă bine.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ne rugăm pentru ajutor, să devenim absolut oneşti cu Tine, şi cu noi înşine. Scapă-ne de teamă, lipsă de onenstitate şi recăderi.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Există vreun aspect de lipsă de onestitate în abuzarea corpului pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat? Suntem noi oneşti cu El, cu noi înşine, cu grupul nostru şi cu alcoolicul “care mai suferă încă”, dacă din cauza tensiunii, excesului de lucru şi neglijare fizică suntem prea bolnavi sau epuizaţi pentru a contribui la bunăstarea grupului, sau la “transmiterea mesajului” altui alcoolic, care are nevoie de ajutorul nostru? Reflectaţi la asta. Poate că această obligaţie încă nu v-a venit în minte.

A OPTSPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Răzbunarea este un obstacol în calea recuperării, de care se împiedică mulţi membri. Ei se duc la întâlniri şi vorbesc despre program, dar îşi rezervă dreptul de a suspecta şi a urî – care sunt de asemenea privilegiile răzbunării. Ei sunt avocaţii “resentimentelor justificate”. Ei nu ajung la abstinenţa mulţumită, şi se întreabă de ce A.A. nu funcţionează pentru ei.

INVENTAR ZILNIC

De ce este răzbunarea atât de tulburătoare pentru liniştea sufletească a unui alcoolic? Este resentimentul justificat? Elimină ura şi răzbunarea şansele pentru abstinenţa împlinită?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Atitudinile noastre de răzbunare indică rezervele faţă de programul A.A. Ele se opun unui mare principiu fundamental, care ne cere să iertăm înainte de a fi iertaţi. Resentimentul şi răzbunarea sunt forme de beţie uscată, la care A.A.-ul nu subscrie niciodată. Alcoolicii răzbunători se îndepărtează de baza lor de 12 Paşi. Rugăciunea îi readuce din nou. Ar trebui să încercăm să ne rugăm pentru cei pe care îi urâm. Merită.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, pune-ne în alertă cu privire la o recădere viitoare, care se află în atitudinile noastre de ură şi răzbunare. Ajută-ne să le învingem prin rugăciunea pentru cei pe care îi urâm.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Cât de des medităm asupra valorii unui corp sănătos, în oprirea alcoolismului nostru? Ca să fim sinceri, nu prea des. Ce păcat să aşteptăm, până vreo boală ne slăbeşte, înainte de a ne da seama de necesitatea pozitivă a bunei stări de sănătate pentru recuperare. Trebuie să ţinem cont doar de câteva reguli simple, pentru a rămâne sănătoşi. Modul de viaţă sistematic, care ne asigură exerciţiul fizic potrivit, aerul curat, lumina soarelui, hrana şi odihna, sunt esenţiale pentru un corp sănătos.

A NOUĂSPREZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Un grup sincer de nou-veniţi, discutând diferitele merite ale programului A.A., au fost de acord că fără capitulare, alcoolicul nu se poate recupera din boala sa. Unul singur era în dezcord cu ei, numind fără menajamente capitularea, o atitudine mintală negativă, calificând-o drept “actul de laşitate al unui defetist”.

INVENTAR ZILNIC

Cine avea dreptate? Suntem noi defetişti? Este capitularea atât de vitală pentru recuperarea noastră? Ce anume predăm? Cum procedăm?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Comportamentul diabeticului care refuză insulina şi se îndoapă cu dulciuri, poate fi numit temerar. Cel al alcoolicului, însă, care nu-şi admite boala şi continuă să bea, se poate califica nebunesc. Nu obişnuim să ignorăm oasele rupte. Le punem în ghips. Pentru noi, alcoolismul e ca un os rupt. A-I cere lui Dumnezeu să pună la loc această fractură alcoolică, e un semn al inteligenţei. Pentru a fi siguri, capitulăm, dar numai în faţa unei puteri constructive.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, salvează-ne de stupiditatea intelectuală. Ridică-ne deasupra acelor vorbe de chiţibuş. Arată-ne logica predării alcoolismului nostru în mâinile Tale.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Nu putem alege corpul cu care ne începem viaţa, dar suntem responsabili pentru întreţinerea lui zilnică. Există membri, care par să nu înţeleagă că Dumnezeu nu ne ajută fizic, atunci când noi refuzăm să ne ajutăm pe noi înşine. Ei se roagă degeaba pentru ajutor, în loc să apeleze la un chirurg pentru a îndepărta apendicele infectat, măseaua sau amigdalele. Nu ar trebui să zăbovim cu prezentarea problemelor noastre de sănătate  medicilor capabili, cu care Dumnezeu ne-a “aprovizionat” din belşug.   
A DOUĂZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Cea mai rapidă cale spre recădere în A.A., este abstinenţa dobândită fără calităţile onestităţii, smereniei şi a contactului conştient cu Dumnezeu. Pasul 5 sugerează o metodă bună pentru a evita acest lucru. Din el derivă multe elemente esenţiale recuperării, cum ar fi: umilinţa, eliberarea de teamă, onestitatea şi inspiraţia spirituală.

INVENTAR ZILNIC

Suntem cumva printre aceia care amână Pasul 5? Avem un motiv legitim de a mai aştepta? De ce nu luăm măsuri să facem Pasul 5, chiar acum?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Unii membri îşi percep abstinenţa ca pe ceva garantat pe tot restul vieţii. Ei uită că alcoolismul este o boală incurabilă. Participă la întâlnirile A.A., îşi admit slăbiciunile şi rostesc câteva din adevărurile A.A., şi totuşi, continuă să se agaţe de unele dintre cele mai grave defecte de caracter ale lor. Recordul de “a-şi bate gura” e excelent, însă serviciul pus în slujba A.A. lasă de dorit. Efectuarea Pasului 5 va dezvălui aceste realităţi. El ne menţine umili, şi dispuşi de a servi.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, eliberează-ne din inerţia amânării, în A.A. Umple-ne de entuziasmul celor 12 Paşi. Dă-ne curajul moral de a face Pasul 5.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Toţi avem tensiune arterială. La unii este crescută, la alţii e scăzută, iar alţii o au normală. Tensiunea mare dăunează vaselor sanguine, şi este cauza cea mai obişnuită a afecţiunilor cardiace. Motivele apariţiei sale sunt necunoscute, dar se asociază deseori cu bolile rinichilor, cu tulburările funcţionale ale sistemului nervos, cu glandele endocrine şi cu obezitatea. Ar trebui să fim atenţi la tensiunea noastră, şi să o menţinem în limitele normale.
A DOUĂZECI ŞI UNA REAMINTIRE ZILNICĂ

După câteva luni de abstinenţă nefericită, un membru nemulţumit şi-a părăsit grupul şi s-a apucat de băut. El se opusese deschis anumitor părţi spirituale din program, calificându-le “opiu pentru mase”, şi s-a jurat că A.A. nu îi poate conduce viaţa. Şi-a menţinut punctul de vedere, dar, datorită băutului, şi-a pierdut locul de muncă, soţia şi căminul.

INVENTAR ZILNIC

Oare s-a răzvrătit împotriva prevederilor Pasului Şase şi Şapte? Care sunt funcţiile acestor Paşi, cu privire la auto-disciplină?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Semnele depresiei manifestate în exterior la un alcoolic, sunt numai umbra oprimării reale din interiorul lui. El este o persoană foarte bolnavă, mânat de o puternică obsesie, care îi spune: “Vreau să fiu liber. Vreau să gândesc şi să beau cum doresc. Refuz să mă despart de defectele mele de caracter – că există, că nu există A.A.” O asemenea libertate nu face altceva decât să  întărească dependenţa alcoolică. O astfel de rebeliune spirituală este beţie uscată – o altă sclavie pentru noi.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, scoate-ne în evidenţă defectele de caracter. Ajută-ne să ne întărim auto-disciplina. Dă-ne dorinţa binevoitoare de a accepta în totalitate Paşii 6 şi 7.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Medicina modernă subliniază că regimul alimentar este un factor decisiv a vieţii sănătoase. Afirmă, că mâncăm prea multă pâine, grăsimi şi produse zaharoase, în detrimentul proteinelor, carbohidraţilor, sărurilor minerale şi vitaminelor, care susţin dezvoltarea şi vindecarea organismului. Reacţiile chimice din organismul alcoolicului sunt afectate de lipsa hranei adecvate. Regimul nostru ar trebui să fie bine echilibrat şi îmbogăţit cu multe legume, fructe şi carne.
A DOUĂZECI ŞI DOUA REAMINTIRE ZILNICĂ

Ajunşi la abstinenţă prin trăirea programului A.A., e uşor să devenim prea încrezători, cu privire la viitoarea noastră securitate. Confundăm adesea recuperarea cu o cură temporară, şi ne îndepărtăm de cursul A.A.-ului. Satisfăcuţi de progresul înregistrat, şi impresionaţi de maturitatea noastră evidentă, ne mulţumim cu rezultatele existente, şi suntem gata să “absolvim şcoala A.A”.

INVENTAR ZILNIC
Ce înseamnă să ne complacem în situaţia în care suntem? Este cumva un semnal de alarmă? Oare ajungem vreodată la maturitatea deplină, în A.A.? Există aici calificări specifice de absolvire? Numiţi-le.

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Cartea A.A. dă răspunsurile la toate problemele noastre legate de băut. Oferă, de asemenea un test de absolvire A.A., la pagina 30: “Ne vom ridica pălăria în faţa celui care va reuşi să se schimbe atât de mult, încât să poată bea din nou “ca un domn”, după ce şi-a dovedit incapacitatea de a bea controlat.” Complacerea (mulţumirea de sine) nu e pentru noi. Obiectivul nostru este seninătatea – recompensa pentru trăirea zilnică a principiilor A.A.

CONTACT SPIRITUAL
Tatăl Nostru, ne rugăm să fim capabili de realizarea nevoii noastre, de trăire zilnică a principiilor A.A. Relevă-ne pericolele mulţumirii de sine. Învaţă-ne însemnătatea seninătăţii.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Alcoolicii sunt bolnavi fizic din cauza intoxicării apărute în urma substituirii hranei şi a odihnei, cu alcool. Suntem oameni nerăbdători, care vor să se facă bine, repede. Nu e neobişnuit la noii veniţi, să recurgă la auto-medicaţie prin luarea sedativelor şi antibioticelor. Aceasta e o practică periculoasă, din care pot rezulta simptome de boală. Sedarea este foarte dăunătoare, fiindcă formează un obicei. A.A. este ineficient pentru cei care folosesc voluntar sedative “auto-prescrise”.

A DOUĂZECI ŞI TREIA REAMINTIRE ZILNICĂ

Cheia succesului şi serviciului în A.A. se găseşte în ultimele cuvinte din Pasul 12: “să aplicăm aceste principii în toate domeniile vieţii noastre.” E nevoie de multe gânduri constructive, efort şi curaj pentru a ne stopa alcoolismul – nu cel fizic, ci curajul de tip moral de a fi oneşti cu noi înşine şi de a adopta modul de viaţă A.A.

INVENTAR ZILNIC

Există ceva mai mult în Pasul 12, decât “transmiterea mesajului”? Cum rămâne cu “trezirea spirituală”? Ce se înţelege prin “aceste principii”?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Aceste principii” cuprind întregul program de 12 Paşi. “Transmiterea mesajului” altor alcoolici, este într-adevăr vital, însă constituie doar o parte a practicării “acestor principii în toate domeniile vieţii noastre”. Fără practicarea lor, nu ar exista recuperare. Fără ele nu am avea nici un exemplu de abstinenţă împlinită – nici un mesaj de transmis – nici o activitate de “naş” – nici A.A. Să nu uităm niciodată semnificaţia ultimelor unsprezece cuvinte ale Pasului 12.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, trezeşte-ne spiritele. Dă-ne posibilitatea de a “transmite mesajul” către alţi alcoolici. Ajută-ne să rămânem abstinenţi şi să trăim cei 12 Paşi în toate cele 24 de ore din zi.

BILANŢ FIZIC AL STĂRII FIZICE

Medicina este demult interesată de relaţia dintre nivelul zahărului din sânge (glicemie), şi condiţia fizică a alcoolicului, respectiv lipsa poftei de a bea, după mâncare.
Experienţa ne-a învăţat că impulsul de a bea apărea de obicei când stomacul ne era gol şi glicemia scăzută. Ar trebui să ţinem minte acest lucru în A.A., şi să încercăm mereu să menţinem un nivel adecvat a substanţelor nutritive, pentru a ne apăra de acel prim pahar.
A DOUĂZECI ŞI PATRA REAMINTIRE ZILNICĂ

Un membru A.A., cu mai mulţi ani de abstinenţă şi serviciu activ în comunitate, s-a mutat în alt oraş, şi s-a ataşat de grupul de acolo. Pe baza vechimii sale în A.A., a încercat să-şi impună autoritatea, şi să conducă grupul. Nereuşind, le-a rupt unitatea, iar mai târziu el însuşi a recăzut.

INVENTAR ZILNIC

Este A.A.-ul condus de cineva? Membrii noştrii o conduc? Unde se află autoritatea A.A.? Cum se exprimă ea? Conducem prin forţă sau prin exemplu personal?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

O comunitate de oameni bolnavi care se recuperează din alcoolism, nu poate fi readusă la sănătate prin legi. Ei trebuie conduşi de alcoolici înţelegători, care şi-au oprit evoluţia bolii prin trăirea celor 12 Paşi, şi sunt dispuşi să-şi împărtăşească experienţa cu alţii. Singura noastră autoritate este Voia lui Dumnezeu, aşa cum se manifestă ea în conştiinţa noastră de grup – Vocea Lui care se aude prin A.A., adresată alcoolicilor care mai suferă încă.

CONTACT SPIRTUAL

Tatăl Nostru, fie ca exemplele noastre de seninătate şi abstinenţă fericită să îi atragă spre noi pe alcoolicii care mai suferă. Ajută-ne să realizăm valoarea serviciului.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Sănătatea stabilă este paza cea mai bună împotriva îmbolnăvirii. Unii o moştenesc, în timp ce alţii trebuie să lupte pentru a o dobândi. Alcoolicul, indiferent de statutul lui anterior, s-a pus în categoria a doua. Acum, recuperarea din alcoolism ne confruntă cu două probleme reale. Prima este recâştigarea sănătăţii. A doua este menţinerea ei. Bunăvoinţa de a ne admite şi trata boala, cu deficienţele fizice, este un bun de preţ, obţinut în recuperare.
A DOUĂZECI ŞI CINCEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Unitatea scopului, a gândului şi a acţiunii, este vitală în A.A., pentru  succesul grupului. Fără unitate, ne putem aştepta doar la eşecuri. Tu şi eu ne putem menţine abstinenţa sau recădea, în funcţie de succesul grupului nostru. Suntem datori faţă de noi înşine, de grup, şi de viitorii membri, de a sta pe o poziţie comună în A.A.

INVENTAR ZILNIC

Bunăstarea grupului vine pe primul loc? Depinde recuperarea individului de unitatea grupului? Cine este responsabil pentru unitatea grupului?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Tradiţia Unu ne avertizează că fără unitate, grupul A.A. nu poate supravieţui. Dacă nu era grupul, mulţi dintre noi ar fi pierit. În mod evident, păstrarea unităţii grupului, este datoria fiecărui membru. Trebuie să fim uniţi, altfel John Barleycorn ne va “spânzura” separat. Ţinând minte acest lucru, haideţi să ne punem la o parte ambiţiile meschine, şi să strângem ferm rândurile, pentru a susţine principiile A.A.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ne rugăm pentru unitatea grupului nostru, cu privire la scopul de a ne menţine abstinenţa individuală, şi de a transmite mesajul alcoolicilor care caută ajutorul nostru.


BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Deşi inima e nevinovată în provocarea multor dureri şi senzaţii de disconfort, pe care i le atribuim de obicei, e înţelept să verificăm cauza oricăror simptome neobişnuite. Un bun mod de a evita problemele cu inima, este de a merge la un consult medical odată pe an, şi de a întreba medicul în cazul apariţiei oricărui simptom, care poate avea sau nu, legătură cu inima. Astfel, se pot descoperi alte boli organice, pentru a fi tratate la timp.
A DOUĂZECI ŞI ŞASEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Un alcoolic murdar de vârstă medie, zăcea în agonie pe o canapea veche, într-o mahala dintr-un oraş din vestul mijlociu. Bolnav, neajutorat, şi falit, a cerut ajutor de la A.A. Membrii binevoitori au venit, şi l-au internat la spital. Şi-a revenit, şi mai târziu s-a alăturat A.A.-ului, rămânând acolo, şi servind grupul cu încredere.

INVENTAR ZILNIC
Care sunt cerinţele pentru participarea ca membru în A.A.? Oare ne interesează “fundul de jos şi de sus al sacului”, deopotrivă? Cum îi abordăm pe cei care refuză să creadă în Dumnezeu?


SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE
“Singura cerinţă pentru participare ca membru este dorinţa de a înceta băutul”. Nu ţine de competenţa noastră să refuzăm acordarea ajutorului A.A. alcoolicului care cere ajutor. Dumnezeu are metoda Sa de abordare a celor care nu cred în El. A.A. nu pretinde credinţa în Dumnezeu, dar nou-venitul îşi va da curând seama, că o pretinde abstinenţa împlinită. Schimbarea satisfăcătoare a personalităţii, nu poate avea loc în membrul care refuză ajutorul spiritual.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, nu ne lăsa să judecăm pe nimeni. Acordă-ne înţelepciunea de a face diferenţa între toleranţă şi indulgenţă. Dă-ne posibilitatea să trăim şi să oferim modul de viaţă A.A.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Legea raţiunii guvernează regulile traiului sănătos. Sănătatea nu este rezultatul unui singur act, ci a multor practici zilnice, care devin obiceiurile auto-conservării. Ele ne împiedică să “ne săpăm groapa cu dinţii”. Pe drumul spre oraşul Sănătate Bună, se pot observa semne de ocolire, care dejoacă obiceiurile mâncatului în grabă, a alimentaţiei excesive, a înghiţirii lacome de mâncăruri împreună cu lichide, şi mâncatul în stare de oboseală accentuată.
A DOUĂZECI ŞI ŞAPTEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Un veteran A.A., vorbitorul principal la o întâlnire aniversară, a aşteptat aproape două ore, până cei dinaintea lui, – unii fiind şi străini de A.A., au terminat cu dramatizarea multor subiecte. În final, l-au anunţat şi pe el. A vorbit timp de treizeci de minute, inspirându-ne cu virtuţile umile ale A.A.-ului. Subiectul lui? Dragostea şi serviciul.

INVENTAR ZILNIC

Am vizualizat vreodată puterea adevăratei umilinţe? Ce căutăm, de fapt: abstinenţa mulţumită sau omagiul A.A.-ului? Sunt eforturile noastre inspirate de dragoste şi serviciu?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Adevăraţii membri mari ai A.A.-ului, sunt toţi oameni umili. Ei îşi oferă aptitudinile pe gratis, şi nu aşteaptă laude. Cel care caută publicitatea, e diferit. Lui îi lipseşte smerenia, şi caută deschis aplauzele, nesimţindu-se niciodată nedemn de ele. Putem fi ori mari ori mici în A.A., dar pe măsură ce ne sacrificăm vanitatea pe altarul serviciului pentru comunitate, ne vom ridica şi vom creşte în nobleţe, câştigând aprecierea celorlalţi, fără să o căutăm.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, cunoscând slăbiciunea vanităţii noastre, ne rugăm pentru puterea umilinţei. Relevă-ne nevoia de dragoste şi serviciu. Fă-ne servitori demni ai A.A.-ului.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Alcoolul nu contribuie la apariţia diabetului, dar diabetul poate contribui la recădere. Acest fapt îşi găseşte confirmarea în viaţa diabeticilor noştrii care, suferind de complicaţiile bolii lor primare, intră într-o criză de dispoziţie, şi sfârşesc prin a se îmbăta. Diabeticii din A.A., au două boli incurabile de stopat. Ei trebuie să se ţină strict de regimul lor. Eforturile fizice şi mintale exagerate trebuie evitate. Infecţiile şi neglijarea acestora poate duce la gangrenă, orbire sau moarte.
A DOUĂZECI ŞI OPTA REAMINTIRE ZILNICĂ

Câţiva membri A.A. şi soţiile lor erau adunaţi la casa unui alt membru, pentru o întâlnire săptămânală A.A. Gazda a sosit prea târziu pentru a ţine întâlnirea. Întrebat de motivul întârzierii, el a strigat: “De ce naiba vă lamentaţi atâta – sunt aici şi sunt abstinent, nu-i destul?”

INVENTAR ZILNIC
Este abstinenţa morocănoasă şi înăbuşitoare, suficientă? Cât de mult ne putem îndepărta de raza seninătăţii? E posibil să beneficiem de A.A. sau să contribuim la viaţa comunităţii, într-un mod nervos şi morocănos?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Este de remarcat faptul, că după câteva luni de abstinenţă putem uita că beţia mintală precede întotdeauna beţia propriu-zisă. Membrii care sunt treji din punct de vedere fizic, dar “beţi” mintal, nu vor rămâne mult timp aşa. Ori ne îmbunătăţim abstinenţa, ori încercăm fără rost să ne înăbuşim alcoolismul. Reprimarea nu este răspunsul nostru. În cele din urmă, ea va duce la recădere. Vom fi vârâţi înapoi, ca porcii spălaţi, pentru a ne tăvăli din nou în noroiul alcoolismului.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ajută-ne să rămânem ataşaţi de grupul nostru. Răspândeşte în noi entuziasmul pentru programul A.A. Ne rugăm pentru bunăvoinţa de a aduce îmbunătăţiri abstinenţei noastre.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Relaxarea şi somnul nu sunt numai practici pentru menţinerea sănătăţii, ci ele sunt elementele vitale ale vieţii noastre. Nu ne putem lipsi de ele, şi în acelaşi timp să ducem o viaţă sănătoasă. Legile naturii pentru menţinerea corpului în bună stare de funcţionare, sunt precise şi neschimbate. Alcoolicii au nevoie de perioade zilnice de odihnă, pentru a diminua oboseala mintală. Ţesuturile corpului au nevoie de somn, ca să depăşească schimbările chimice cauzate de munca din timpul zilei.

A DOUĂZECI ŞI NOUA REAMINTIRE ZILNICĂ

Un membru mai vechi A.A. s-a sinucis astăzi, aducând durere şi tristeţe în sufletul membrilor din grupul său. În ciuda faptului că ştiau de infidelitatea sa faţă de familie, de folosirea sedativelor şi de refuzul său de a considera alcoolismul o boală, unii membri se întrebau cum de a început să bea din nou, sfârşind prin a-şi lua viaţa.

INVENTAR ZILNIC

Cauzele tragediei acestui om sunt bine descrise în Capitolul Cinci din Cartea A.A. Onestitatea împarte “prime” substanţiale în A.A. Haideţi să o folosim câte 24 de ore, în fiecare zi.

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Toţi alcoolicii activi sunt sinucigaşi potenţiali. Abstinenţa împlinită şi A.A.-ul nu sunt compatibile nici cu suicidul, nici cu lipsa de onestitate acasă şi în afaceri, şi nici cu băutul pe ascuns. Alcoolismul este mai mult decât păcat – este şi boală. Dacă ar fi numai un act păcătos, ne-am putea recupera prin a cere iertare, şi să bem în continuare. Cam asta făceam înainte de A.A. Asta l-a ucis pe vechiul nostru prieten.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, suntem conştienţi de marea noastră nevoie de ajutorul şi înţelepciunea Ta. Te rugăm, acordă-ni-le. Dă-ne capacitatea de a pune capăt lipsei de onestitate, şi fatalităţii alcoolismului.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Mai demult, medicii nu considerau alcoolul, ca fiind o cauză a ulcerului gastric. Alcoolul, fumatul şi mâncărurile condimentate  agravează totuşi, condiţiile în care există ulcerul. Membrii cu ulcer depistat, sunt sfătuiţi să urmeze prescripţiile medicale şi regimul alimentar stabilit. Persoanele cu dureri abdominale, balonări, dureri de spate, greaţă după mâncare şi scaun de culoare închisă sau însângerat, pot avea un debut de ulcer, şi e bine să meargă la un consult medical.  
 A TREIZECEA REAMINTIRE ZILNICĂ

Vieţile de necontolat pe care le-am dezvoltat în anii de băut egoist, ne-au demonstrat cât de slabi eram, departe de ajutorul şi influenţa unei Puteri Superioare. A.A. sugerează să ne facem disponibili pentru puterea lui Dumnezeu. Ne sfătuieşte să spunem rugăciuni lipsite de cereri egoiste, care ne ajută şi sunt binecuvântări pentru omenire.

INVENTAR ZILNIC

Avem noi o relaţie cu Dumnezeu? Există frăţia dintre oameni? Suntem noi susţinătorii fratelui nostru? Înţelegem noi puterea rugăciunii lipsite de egoism?

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Unii membrii afirmă că A.A. este un program egoist. Este adevărat, sau este A.A.-ul chiar opusul acesteia – un program care ne eliberează de egocentrism? Afirmaţia lor este făcută cu intenţie bună, dar e derutantă. Se pare că inteligenţa, nu egoismul, ne activează recuperarea din alcoolism. Pasul 11 sugerează să ne rugăm pentru a ne pierde voinţa proprie, şi ca rugăciunea noastră să includă bunăstarea altora.

CONTACT SPIRITUAL
Tatăl Nostru, dă-ne posibilitatea să privim dincolo de nevoile materiale ale vieţii, şi să vedem nevoile spirituale ale celor 24 de ore. Limpezeşte-ne minţile de egoism. Fie ca îndrumarea noastră să vină numai din Voia Ta.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Majoritatea alcoolicilor au nevoie de o anumită formă de exerciţiu fizic moderat, pentru a-i menţine într-o condiţie fizică acceptabilă. Deoarece ignoranţa răului provenit din exagerarea acestora nu ne scuteşte de “pedepsele” fizice, ar trebui să ne mişcăm în limitele propriei condiţii fizice, individuale. Gimnastica făcută afară o dată sau de două ori pe săptămână, stimulează circulaţia sângelui, ajută digestia, eliminarea, şi adaugă câţiva ani la vieţile noastre.
A TREIZECI ŞI UNA REAMINTIRE ZILNICĂ

Un fondator al A.A.-ului, referindu-se la o fază vitală a recuperării, spunea odată: “Ceea ce cred alţii despre tine nu e niciodată atât de important, cât este ceea ce crezi tu despre ei.” Caracterul A.A. nu poate fi ascuns. Prin regula atracţiei, îi atrage pe cei de aceeaşi speţă. Creşterea spirituală funcţionează după acest criteriu.

INVENTAR ZILNIC

Cu ce gânduri privim disciplinarea sentimentelor noastre? Conştientizăm noi faptul, că ele ori “ne construiesc”, ori “ne dărâmă”? Ar trebui să verificăm acest lucru.

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE
Cunoştinţele intelectuale la obiect, singure, nu ne pot îmbunătăţi personalitatea A.A. În schimb, efortul zilnic depus sincer, pentru “a trăi şi a lăsa şi pe alţii să trăiască”, ne întăreşte caracterul, şi produce exemple de abstinenţă împlinită, care sunt importante pentru noi. Modul în care îi tratăm pe alţii va decide atitudinea lor faţă de noi. După recuperarea fizică, abstinenţa noastră  va depinde în mare măsură de modul în care ne disciplinăm emoţiile şi trăim programul A.A. – şi nu doar de faptul că avem cunoştinţele necesare.

CONTACT SPIRITUAL

Tatăl Nostru, ne rugăm pentru maturitate emoţională. Ajută-ne să ne disciplinăm energia emoţională. Acordă-ne înţelepciunea şi puterea de a ne forma o viaţă abstinentă şi fericită.

BILANŢ ZILNIC AL STĂRII FIZICE

Starea bună de sănătate este bunul cel mai de preţ al omului. Dar, ca şi în cazul altor faze ale recuperării sale, alcoolicul trebuie să o câştige. Vitalitatea fizică nu ar trebui abuzată. Când e lipsit de aer proaspăt, soare, exerciţiu fizic, regim alimentar adecvat şi odihnă suficientă, organismul tinde să se degradeze repede. Secretul sănătăţii stabile nu constă în recurgerea ocazională la aceste necesităţi ale vieţii, ci în practicarea lor regulată.
“TRĂIEŞTE ŞI LASĂ-I ŞI PE ALŢII SĂ TRĂIASCĂ”

Puţini alcoolici au venit în A.A. cu scopul intenţionat de a bea în continuare. Totuşi, unii, împovăraţi de resentimente şi dominaţi de obiective egocentrice, continuă să bea. Cu toate că A.A. furnizează o soluţie pentru problema lor, nu toţi o acceptă.
Recuperarea este posibilă pentru aceia care au bunăvoinţa de a trăi programul A.A., în vederea stopării alcoolismului lor. Dar, chiar şi pentru ei, este o bătălie de câştigat. Moartea alcoolicilor este precedată de o agonie cumplită; acesta este punctul de plecare a programului nostru progresiv de 24 de ore, care vizează sublimarea modului de gândire, astfel încât, fiind oneşti cu noi înşine, să ne purtăm decent şi corect cu alţii.
Vechea zicală “trăieşte şi lasă-i şi pe alţii să trăiască” este un principiu de bază al programului nostru de recuperare. Îi putem detecta influenţa în fiecare Pas. Gândurile cu privire la alţii, şi maniera în care îi tratăm, sunt atât de importante pentru recuperarea noastră, încât deseori contribuie decisiv la înclinarea balanţei dintre succes şi eşec.
Ne păstrăm miracolul abstinenţei prin împărtăşirea ei cu alţi alcoolici. A ţine numai pentru noi şansa primită, înseamnă să o pierdem.
A.A. nu este o teorie. Este o cale de a ajunge la un mod normal de viaţă fără băutură, care poate fi trăită cu succes, dacă ne admitem alcoolismul, şi căutăm metodele de recuperare. Obţinem iertare, când devenim iertători. Reuşim să scăpăm de suferinţă şi pedeapsă, când încetăm să le-o provocăm altora. Dobândim abstinenţa şi liniştea sufletească atunci, când începem să trăim cei 12 Paşi pe baza dragostei şi serviciului – îndemnaţi numai de dorinţa de a trăi şi de a lăsa şi pe alţii să trăiască.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu